Lucrările la Sala Polivalentă din Turda ar putea începe chiar în această vară

0
285

În aceste zile, pe SICAP se află licitația privind „Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: ,, Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda” situat in municipiul Turda, strada Stadionului nr.14, judetul Cluj.”.

Proiectul, în valoare de peste 55 de milioane de lei, este gestionat de Compania Națională de Investiții, iar în 13 iunie a fost selectat câștigătorul lucrării, urmând a fi anunțată atribuirea contractului.

Conform descrierii proiectului: „Valoarea estimata a contractului este de 55.821.553,00 lei, fara TVA, si este compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica – 1.946.863,00 lei. – Cheltuieli pentru investitia de baza: 52.713.313,00 lei – Organizare de santier: 1.161.377 lei.( Subcapitolul 5.1)

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general intocmit de proiectant si aprobat prin Hotararea nr.602/02.08.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii ,, , Sala de sport competitionala de nivel international, Baza sportiva Turda” situat in municipiul Turda, strada Stadionului nr.14, judetul Cluj.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.”

Practic, toată lucrarea și finanțarea acesteia este coordonată de Compania Națională de Investiții, Municipiul Turda neavând niciun rol în această fază, ci doar în viitoarea administrare a bazei sportive.

Totodată, trebuie evidențiat că documentele pentru această investiție au fost depuse la Compania Națională de Investiții de către primarul Turzii, Cristian Octavian Matei.

Dacă lucrările vor debuta în această vară, este de așteptat ca întreaga bază sportivă să fie finalizată până la finele anului 2020.

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error