Preotul Alexandru Rus de la Capela „Înălțarea Sfintei Cruci” Turda a fost instalat astăzi de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în demnitatea de protopop al Protopopiatului Turda.

Evenimentul a avut loc la Mănăstirea „Mihai Vodă” cu prilejul Conferinței preoțești de primăvară.

În cuvântul de invățătură rostit după oficierea Slujbei de Te Deum, Părintele Mitropolit Andrei a arătat principalele atribuții ale slujirii de protoiereu și i-a adresat părintelui Alexandru Rus câteva gânduri la început de drum.

 În conformitate cu canoanele Bisericii Ortodoxe Române, protopopul are următoarele atribuții:

Art.71 – Protopopul are urmatoarele atributii exercitate prin mandat, in numele Chiriarhului:

a. Indruma, coordoneaza si supravegheaza activitatea bisericeasca a parohiilor si filiilor din protopopiat;

b. Inspecteaza, cel putin o data pe an, parohiile, filiile si asezamintele sociale din protopopiat, constatand calitatea vietii religioase, morale si sociale a parohienilor; verifica registrele contabile, arhiva si biblioteca, starea bisericii, a cladirilor bisericesti, a cimitirelor, precum si a altor bunuri bisericesti;

c. Inscrie in registrul de inspectie al parohiei procesul-verbal amanuntit privind constatarile facute. O copie a acestuia se inainteaza Centrului eparhial, cu raport si propuneri, iar al treilea exemplar ramane la protopopiat;

d. Supravegheaza si indruma activitatea catehetica, misionar-pastorala, culturala si social-filantropica a preotimii, astfel ca aceasta sa se desfasoare in conformitate cu prevederile statutare si regulamentare bisericesti, cu hotararile Sfantului Sinod si ale organismelor eparhiale;

e. Intocmeste si prezinta anual Permanentei Consiliului Eparhial situatia privind bunurile mobile si imobile proprietati ale parohiilor si filiilor din cuprinsul Protopopiatului;

f. Urmareste ca ordinele si dispozitiile autoritatilor superioare bisericesti sa fie transmise la timp unitatilor si personalului bisericesc din Protopopiat si sa fie aduse la indeplinire;

g. Face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoti, diaconi si cantareti bisericesti;

h. Aproba preotilor si diaconilor din protopopiat pana la 8 zile pe an din concediul legal de odihna, asigurand suplinirea parohiei cu un alt preot si informand despre aceasta Centrul eparhial;

i. Aproba concediul de odihna personalului neclerical de la parohii si protopopiat, iar pentru personalul clerical inainteaza Centrului eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihna;

j. Intocmeste un raport anual general despre intreaga viata bisericeasca din protopopiat, pe care il inainteaza Chiriarhului si il face cunoscut preotilor din protopopiat la prima conferinta administrativa din fiecare an;

k. Avizeaza asupra tuturor lucrarilor organismelor parohiale, care urmeaza a fi supuse aprobarii organismelor eparhiale;

l. Sustine acuzarea in cauzele aflate pe rolul Consistorului Disciplinar Protopopesc;

m. Coordoneaza, supravegheaza si raspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, in conformitate cu prevederile statutare si regulamentare, cu dispozitiile date de conducerea eparhiala si cu normele legislatiei civile in vigoare.

n. Intocmeste trimestrial un raport pastoral-misionar si financiar privind activitatea protopopiatului, pe care il inainteaza pentru aprobare catre Permanenta Consiliului Eparhial;

o. Intocmeste bugetul anual al protopopiatului si il prezinta spre aprobare Permanentei Consiliului Eparhial;

p. Propune Chiriarhului acordarea de ranguri si distinctii de vrednicie clericilor si credinciosilor merituosi.

q. Indeplineste orice alte atributii date de organismele eparhiale sau de Chiriarh pentru bunul mers al vietii bisericesti.

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error