Pericol public la Tureni – o haită de câini face prăpăd și produce panică între săteni

0
376

Un localnic din comuna clujeană, Tureni, ne-a sesizat cu privire la existența unei haite de câini ciobănești, aproape sălbăticiți, care produce prăpăd și panică în rândul vecinilor.

„Câinii sunt ai unui om care trăiește singur, aproape izolat de restul comunei, însă acesta nu are gard, nu își ține câinii legați și aceștia sunt un adevărat pericol pentru noi toți. Gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla dacă ajunge vreun copil mic pe-acolo. Îl poate sfârteca fără probleme”, a spus cititorul RefleqtMedia.

Potrivit OUG 55/2002: „ ART. 2 (1) Prin câini agresivi se înŃelege: a. orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private; b. orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. ”

Tot aceiași lege specifică faptul că: „ ART. 3 (1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuŃi la art. 1 au următoarele obligații: a. să aibă vârsta minimă de 18 ani; b. să aibă capacitate deplină de exercițiu; c. să nu fi fost condamnați pentru săvârşirea unei infracțiuni contra persoanei. (2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, şi să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos” sau, după caz, “Câine agresiv”, printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm. ART. 4 (1) Proprietarii de câini prevăzuți la art. 1 au obligaŃia să depună la sediul poliŃiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deŃinut câinele o adeverinŃă în fotocopie, eliberată de AsociaŃia Chinologică Română, afiliată la FederaŃia Chinologică InternaŃională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraŃie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date: a. numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip; b. efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c. efectuarea sterilizării câinilor prevăzuŃi la art. 1 lit. a); d. existenŃa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuŃi la art. 1 lit. a).

RefleqtMedia pe rețelele de socializare