web analytics
Home Stiri - national ATENȚIE, PACIENȚI! S-a modificat protocolul de triere în UPU și CPU -...

ATENȚIE, PACIENȚI! S-a modificat protocolul de triere în UPU și CPU – iată tot ce trebuie să știți

- Publicitate -

Ordinul ministrului Sănătății care introduce noul protocol de triaj in UPU numarul 443/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial si a intrat în vigoare.

Protocolul românesc al pacienților din structurile de primiri urgențe are la bază scala ESI, cu 9 niveluri, creată de medicii de urgență Richard Wuertz și David Eitel din Statele Unite.

Protocolul prevede că triajul se efectuează în momentul prezentării pacientului la unitatea de primiri urgențe (UPU/CPU) și recomandă ca timpul mediu de triaj să nu fie mai mare de 2 minute pentru un pacient.

Protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe este un protocol care stabilește modul în care se realizează activitatea de triaj în structurile de urgență din cadrul unităților sanitare din România.

Pentru a intelege termenii:

Structură  de primiri urgențe – unitățile de primiri urgențe, compartimentele de primiri urgențe care funcționează, după caz, la nivelul spitalelor județene, regionale, orășenești, municipale, al celor aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare;

Triaj  în structurile de primiri urgențe – mecanismul sau procedura de evaluare și clasificare a pacienților care se prezintă în structurile de urgență, în vederea stabilirii priorității și a nivelului de asistență medicală necesară;

 Asistentul  medical de triaj – asistentul medical cu pregătire specifică, cu experiență de cel puțin 3 ani în domeniul acordării asistenței medicale de urgență, desemnat responsabil cu desfășurarea activității de triaj în structurile de primiri urgențe;

 Spațiu  pentru triaj – un spațiu în cadrul structurii de primiri urgențe, aflat la intrare, unde se desfășoară activitatea de triaj; o structură de primiri urgențe are un singur spațiu de triaj;

Calea  de evaluare rapidă este procedura care permite efectuarea unor manevre medicale sau luarea unor decizii, în anumite situații bine definite, cu scopul de a micșora timpul de așteptare al pacientului și de a permite o soluționare mai rapidă a problemelor pentru care acesta s-a prezentat.

Potrivit protocolului, asistentul medical responsabil cu procedura de triaj trebuie să aibă o pregătire specifică, cu experiență și abilități corespunzătoare.

Astfel, asistentul medical responsabil cu procedura de triaj trebuie să aibă abilitatea de a recunoaște pacientul bolnav versus nonbolnav, de a anticipa și de a avea planuri de rezolvare pentru diferite situații care pot să apară, abilități interpersonale și de comunicare, îndemânarea spre prioritizare excelentă, capacitate de gândire critică, abilități de organizare, flexibilitate, adaptabilitate, capacitate de adaptare la stres, să aibă rol de model, să aibă tact și răbdare și trebuie să cunoască regulamentele.

“Fiecare structură de primire a urgențelor va asigura minimum 2 asistenți de triaj pe tură; intervalul de timp maxim continuu pentru un asistent în serviciul de triaj este de 6 h. Acesta este considerat ca fiind intervalul pe durata căruia un asistent medical poate efectua triajul pacienților în condiții optime”, arată protocolul, care conține prevederi similare celui anterior.

Noul protocol păstrează cele 5 niveluri și coduri de urgențe:

nivel I – resuscitare (cod roșu);

nivel II – critic (cod galben);

nivel III – urgent (cod verde);

nivel IV – nonurgent (cod albastru);

nivel V – consult (cod alb).

Noul document prevede un timp maxim de preluare în zona de tratament de 60 de minute pentru cod verde,

120 de minute pentru cod albastru și de 240 de minute pentru cod alb.

Noul protocol prevede, de asemenea, că reevaluarea pacientului “se face în cazul în care timpul de preluare în zona de tratament este mai mare de 15 minute sau apar modificări semnificative în starea pacientului, ceea ce presupune reluarea integrală a algoritmului de triaj”.

“Reevaluarea se va efectua la 15 minute pentru pacienții de nivel 3, la 30 de minute pentru cei de nivel 4 și la o oră pentru cei de nivel 5”, se arată în noul protocol.

Protocolul include, de asemenea, o procedură Fast Track (cale de evaluare rapidă), ce permite efectuarea unei manevre medicale sau luarea unei decizii, în anumite situații bine definite, cu scopul de a micșora timpul de așteptare și a urgenta soluționarea cazului.

Ordinul ministrului Sănătății a actualizat, de asemenea, și anexa la fișa postului pentru asistenții medicali pentru triaj.

Recent, Ministerul Sănătății a elaborat normele pentru programul de studii complementare în asistența medicală de urgență pentru asistenții medicali din România, la care sunt obligați să participe în următorii ani asistenții medicali angajați la serviciile județene de ambulanță și la structurile de primire a urgențelor.

Triajul se efectuează numai de către asistentul medical de triaj în spațiul pentru triaj o singură dată, la momentul intrării pacientului în structura de primiri urgențe, indiferent de mijlocul de prezentare.

După efectuarea triajului, pacientul este îndrumat către spațiul de așteptare, care este un spațiu destinat pacienților a căror stare clinică permite așteptarea, integrat în spațiul pentru triaj, aflat sub directa supraveghere a asistentului medical de triaj sau a unei alte persoane calificate, special desemnată acestui scop, de către asistentul șef de tură.

Pentru aplicarea căii de evaluare rapidă, în cadrul fiecărei structuri de primiri urgențe va fi desemnat un medic specialist sau primar care va desfășura această activitate în conformitate cu prevederile protocolului național de triaj.

Planul de învățământ al programului de pregătire pentru asistenții medicali de triaj și curriculumul de pregătire în cadrul programului sunt elaborate de către Comisia de medicină de urgență și dezastre a Ministerului Sănătății și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății, cu avizul secretarului de stat, șef al Departamentului pentru situații de urgență din Ministerul Afacerilor Interne.

Programul de pregătire pentru asistenții medicali de triaj este implementat de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.

Ce înseamnă, concret,  triajul în practica medicală?

Numărul pacienților care se prezintă în departamentele de urgență este în continuă creștere, iar capacitatea acestora de a asista pacienții cu afecțiuni acute este constantă. Din acest dezechilibru s-a născut necesitatea utilizării unui sistem care să permită sortarea rapidă și eficientă a pacienților, astfel încât aceștia să beneficieze de o alocare corectă a resurselor disponibile în funcție de afecțiunile pentru care se prezintă în serviciul de urgență. Triajul este modalitatea transparentă de prioritizare a accesului pacienților la îngrijiri (investigații, diagnostic, tratament).

De ce necesitatea unui protocol național?

Pentru a asigura o îngrijire uniformă a pacienților indiferent de locul unde aceștia se prezintă în vederea asistenței medicale de urgență este necesară standardizarea condițiilor pe care acești pacienți le vor întâlni în aceste unități. În cadrul acestei standardizări, instituirea la nivel național a unui protocol de triaj va permite atât crearea unui standard de prioritizare a pacienților și de alocare a resurselor, dar, în același timp, va impune în rândul pacienților noțiunea de așteptare justificată supravegheată. Așteptarea este sau poate deveni cel mai supărător element, pe care anumiți pacienți îl acceptă cu multă greutate, fiind generator de situații conflictuale și dificil de soluționat.

Odată ce această așteptare (aleatorie ca durată) se transformă într-un interval de timp limitat, cuantificat și mai ales justificat, treptat și percepția pacienților și familiilor acestora se va modifica în sensul unei acceptări mai facile.

Fiecare structură de primire a urgențelor va asigura minimum 2 asistenți de triaj pe tură; intervalul de timp maxim continuu pentru un asistent în serviciul de triaj este de 6 h. Acesta este considerat ca fiind intervalul pe durata căruia un asistent medical poate efectua triajul pacienților în condiții optime. După stabilirea nivelului de prioritate, pacientul va fi preluat în zona de tratament care i-a fost alocată de către asistentul de triaj. În situații deosebite (imposibilitatea încadrării într-un nivel de triaj, conflicte etc.) asistentul de triaj poate solicita sprijinul medicului responsabil de tură.

Algoritmul de triaj

Cele 4 puncte decizionale sunt critice pentru aplicarea corectă a protocolului. Acestea se concretizează în patru întrebări-cheie:

Pacientul are risc vital?

Este periculos să aștepte?

Câte resurse sunt necesare?

Sunt afectate funcțiile vitale?

Răspunsul la aceste întrebări ghidează asistentul în alegerea nivelului corect de triaj.

Nivelul de triaj: Cuprinde toți pacienții care prezintă același grad de prioritate în funcție de gravitatea și/sau caracterul acut al patologiei lor și de resursele necesare.

Nivel I – Resuscitare (cod roșu)

-Pacientul care necesită acum intervenție salvatoare de viață.

– Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 0 minute

Se încadrează la acest nivel și pacienții care prezintă una sau mai multe dintre următoarele situații clinice: pacient intubat, apneic, fără puls, detresă respiratorie severă, modificări acute ale statusului mintal (inconștient*).

Starea de inconștiență este definită astfel:

– pacientul nu vorbește și nu execută comenzi (modificare acută);

și/sau

– pacientul nu răspunde la stimuli sau răspunde doar la stimuli dureroși.

Nivel II – Critic (cod galben)

-Pacientul care prezintă o situație cu risc major sau status mental alterat (modificare acută) sau orice durere intensă sau disconfort major

-Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 15 minute

Situații cu risc major:

– starea clinică ce se poate deteriora rapid sau necesită tratament imediat;

– afectarea gravă a stării funcționale sau a structurii unui organ sau a unui segment anatomic;

– acele situații pentru care „ocupăm și ultimul pat liber”.

Durere severă: apreciată clinic sau de către pacient ca fiind mai mare de 7 pe scala analog vizuală a durerii (0-10)

Status mental alterat.

Disconfort major: poate fi fizic sau psihologic (victima violenței domestice, abuz etc.)

În cazul copiilor cu vârste mai mici de 6 luni, se va lua în considerare și temperatura.

Nivel III – Urgent (cod verde)

-Pacientul cu funcții vitale stabile, dar care necesită 2 sau mai multe dintre resursele definite mai jos

Copilul cu vârsta între 3-36 luni și febră peste 38°C, dar cu stare generală bună

Sugarul agitat, cu plâns neconsolabil, fără simptomatologie asociată

Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 60 de minute

Înainte de clasificarea pacientului în nivelul III, asistentul de triaj trebuie să determine semnele vitale și să decidă dacă sunt în limite normale pentru vârsta pacientului. Dacă semnele vitale sunt în limite normale, atunci pacientul va fi încadrat la unul dintre nivelurile III, IV sau V, în funcție de numărul de resurse.

Dacă semnele vitale sunt în afara parametrilor acceptați, asistentul de triaj trebuie să ia în considerare reclasificarea pacientului la o categorie superioară, respectiv nivelul II de triaj.

Nivel IV – Nonurgent (cod albastru)

Pacientul care prezintă funcții vitale stabile și necesită o singură resursă dintre cele definite anterior (la nivelul III)

Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 120 de minute

Nivel V – Consult (cod alb)

Pacientul care nu necesită asistență medicală de urgență și niciuna dintre resursele definite mai sus (la nivelul III)

-Persoane care se prezintă pentru unul dintre motivele de mai jos:

-vaccinare;

-caz social fără acuze clinice;

-probleme clinico-administrative (certificate medicale, rețete etc.).

Timpul maxim de preluare în zona de tratament: 240 de minute

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Competiția „Transilvania Rally” din acest an se va desfășura exclusiv pe drumuri județene recent reabilitate de Consiliul Județean Cluj

În calitate de partener în organizarea evenimentului automobilistic Transilvania Rally 2020, Consiliul Județean Cluj invită pe toți cei interesați să urmărească, timp...

Daghemana Câmpia Turzii ANGAJEAZĂ!

Magazinul alimentar, Daghemana Câmpia Turzii, angajează VÂNZĂTOARE! Se oferă: salariu atractiv condiții sigure de lucru contract pe perioadă NEDETERMINATĂ Relații la telefon: 0722246231

Angajare la Transilvania Impact Import Export

Transilvania Impact Import Export angajeaza sofer profesionist cat B+E pentru pompa de beton stationara. Mai multe detalii la numarul de telefon 0720.600.620 CV se pot depune la...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Ultimele știri

Adrian Mischian (PMP): „Subiectul pe care vi-l propun este legat de companiile locale de stat (Domeniul Public, Compania de Salubritate, Compania de Apă Aries)”...

Inființate cu scopul de a oferi servicii de calitate din zona în care locuim, din păcate, aceste societăți au reprezentat moneda de...

Competiția „Transilvania Rally” din acest an se va desfășura exclusiv pe drumuri județene recent reabilitate de Consiliul Județean Cluj

În calitate de partener în organizarea evenimentului automobilistic Transilvania Rally 2020, Consiliul Județean Cluj invită pe toți cei interesați să urmărească, timp...

Cristian Matei: „Propun construirea unei linii ferate de mare viteză între Comunitatea Urbană Arieș și Zona Metropolitană Cluj”

Aflat la Câmpia Turzii pentru a semna acordul de colaborare cu Dorin Lojigan și Ain Tișe, pentru construirea centurii de ocolire a...

Primăria Comunei Viișoara anunță că a ales o soluție inteligentă de digitalizare a serviciilor instituției și a implementat Avansis Mobile, o aplicație mobilă integrată...

Prin aplicația Avansis Mobile cetățenii din Viișoara își pot plăti obligațiile, pot solicita și consulta documente sau pot face programări la administrația...

TOȚI pentru Lojigan! Lista tuturor politicienilor care și-au manifestat susținerea pentru primarul de la Câmpia Turzii!

O strategie de campanie electorală implică o serie de „endorsements”, adică declarații publice ale unor persoane importante, care-și manifestă susținerea față de...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
7,098,291
205,478
4,347,172
2,545,641
India
5,646,010
90,021
4,587,613
968,376
Brazil
4,595,335
138,159
3,945,627
511,549
Russia
1,115,810
19,649
917,949
178,212
Colombia
777,537
24,570
650,801
102,166
Peru
776,546
31,586
629,094
115,866
Mexico
705,263
74,348
506,732
124,183
Spain
682,267
30,904
0
651,363
South Africa
663,282
16,118
592,904
54,260
Argentina
652,174
13,952
517,228
120,994
France
468,069
31,416
93,538
343,115
Chile
448,523
12,321
423,176
13,026
Iran
429,193
24,656
363,737
40,800
UK
403,551
41,825
0
361,726
Bangladesh
352,178
5,007
260,790
86,381
Saudi Arabia
330,798
4,542
312,684
13,572
Iraq
327,580
8,682
261,757
57,141
Pakistan
307,418
6,432
293,916
7,070
Turkey
306,302
7,639
269,696
28,967
Italy
300,897
35,738
219,670
45,489
Philippines
291,789
5,049
230,643
56,097
Germany
277,176
9,491
247,900
19,785
Indonesia
252,923
9,837
184,298
58,788
Israel
193,374
1,285
140,751
51,338
Ukraine
184,734
3,705
81,670
99,359
Canada
146,663
9,234
126,904
10,525
Bolivia
131,453
7,693
90,853
32,907
Ecuador
127,643
11,126
102,852
13,665
Qatar
123,917
211
120,766
2,940
Romania
114,648
4,503
92,169
17,976
Dominican Republic
109,269
2,064
82,741
24,464
Kazakhstan
107,450
1,699
102,064
3,687
Panama
107,284
2,285
83,318
21,681
Morocco
105,346
1,889
85,883
17,574
Belgium
105,226
9,955
19,039
76,232
Egypt
102,254
5,806
91,143
5,305
Kuwait
100,683
588
91,612
8,483
Netherlands
98,240
6,291
0
91,949
Oman
94,711
865
86,195
7,651
Sweden
89,436
5,870
0
83,566
Guatemala
86,623
3,137
75,869
7,617
UAE
86,447
405
76,025
10,017
China
85,307
4,634
80,505
168
Poland
80,699
2,316
64,972
13,411
Japan
79,438
1,508
71,648
6,282
Belarus
76,104
791
73,386
1,927
Honduras
72,306
2,206
23,230
46,870
Ethiopia
70,422
1,127
28,991
40,304
Portugal
69,663
1,925
45,974
21,764
Venezuela
68,453
564
57,774
10,115
Costa Rica
66,689
760
25,706
40,223
Nepal
66,632
429
48,061
18,142
Bahrain
66,402
229
59,367
6,806
Singapore
57,627
27
57,262
338
Nigeria
57,613
1,100
48,836
7,677
Czechia
53,158
531
26,151
26,476
Uzbekistan
53,051
443
49,224
3,384
Switzerland
50,664
2,054
42,100
6,510
Algeria
50,214
1,689
35,307
13,218
Armenia
47,667
938
42,676
4,053
Moldova
47,446
1,230
35,542
10,674
Ghana
46,062
297
45,258
507
Kyrgyzstan
45,630
1,063
41,904
2,663
Azerbaijan
39,378
578
36,949
1,851
Austria
39,303
771
30,312
8,220
Afghanistan
39,145
1,446
32,610
5,089
Kenya
37,218
659
24,147
12,412
Palestine
36,580
269
25,469
10,842
Paraguay
34,828
705
19,257
14,866
Ireland
33,444
1,792
23,364
8,288
Serbia
32,999
743
31,536
720
Lebanon
30,852
315
12,878
17,659
Libyan Arab Jamahiriya
29,446
460
15,913
13,073
El Salvador
27,954
819
22,113
5,022
Australia
26,972
859
24,218
1,895
Bosnia
25,737
778
18,359
6,600
Denmark
23,799
641
18,035
5,123
S. Korea
23,216
388
20,650
2,178
Cameroon
20,598
416
19,124
1,058
Hungary
19,499
694
4,559
14,246
Côte d'Ivoire
19,343
120
18,682
541
Bulgaria
19,123
767
13,748
4,608
Macedonia
16,867
705
14,084
2,078
Madagascar
16,136
226
14,743
1,167
Greece
15,928
352
9,989
5,587
Croatia
15,136
255
12,987
1,894
Senegal
14,759
302
11,621
2,836
Zambia
14,389
331
13,629
429
Sudan
13,578
836
6,760
5,982
Norway
13,153
267
10,371
2,515
Albania
12,666
367
7,042
5,257
Tunisia
11,260
164
2,386
8,710
Namibia
10,607
116
8,359
2,132
DRC
10,523
271
10,011
241
Guinea
10,387
65
9,780
542
Malaysia
10,358
130
9,563
665
Maldives
9,818
34
8,438
1,346
French Guiana
9,738
65
9,400
273
Tajikistan
9,432
73
8,199
1,160
Finland
9,195
341
7,700
1,154
Montenegro
9,138
146
5,544
3,448
Gabon
8,704
54
7,875
775
Haiti
8,633
223
6,482
1,928
Luxembourg
8,016
124
6,848
1,044
Zimbabwe
7,711
226
5,979
1,506
Mauritania
7,403
161
7,011
231
Mozambique
7,114
45
4,064
3,005
Myanmar
6,959
116
1,951
4,892
Slovakia
6,931
40
3,668
3,223
Uganda
6,712
64
2,778
3,870
Malawi
5,739
179
4,065
1,495
Jordan
5,679
33
3,707
1,939
Djibouti
5,407
61
5,338
8
Cabo Verde
5,337
52
4,742
543
Swaziland
5,307
106
4,672
529
Jamaica
5,270
75
1,444
3,751
Cuba
5,222
117
4,506
599
Nicaragua
5,073
149
2,913
2,011
Hong Kong
5,047
103
4,717
227
Equatorial Guinea
5,018
83
4,509
426
Congo
5,002
89
3,887
1,026
Central African Republic
4,802
62
1,830
2,910
Suriname
4,759
100
4,541
118
Rwanda
4,738
27
2,991
1,720
Slovenia
4,558
142
3,048
1,368
Guadeloupe
4,487
42
2,199
2,246
Angola
4,236
155
1,462
2,619
Trinidad and Tobago
4,026
65
1,871
2,090
Georgia
3,913
23
1,574
2,316
Syrian Arab Republic
3,877
178
983
2,716
Lithuania
3,859
87
2,225
1,547
Aruba
3,665
25
2,426
1,214
Mayotte
3,541
40
2,964
537
Gambia
3,540
110
2,002
1,428
Thailand
3,514
59
3,345
110
Bahamas
3,467
77
1,871
1,519
Somalia
3,465
98
2,877
490
Réunion
3,415
15
2,482
918
Sri Lanka
3,313
13
3,118
182
Mali
3,030
129
2,380
521
Estonia
2,976
64
2,385
527
Malta
2,814
23
2,113
678
South Sudan
2,660
49
1,290
1,321
Botswana
2,567
13
624
1,930
Guyana
2,437
67
1,361
1,009
Iceland
2,419
10
2,130
279
Guinea-Bissau
2,324
39
1,549
736
Benin
2,294
40
1,954
300
Sierra Leone
2,174
72
1,652
450
Yemen
2,028
586
1,240
202
Uruguay
1,934
46
1,645
243
Burkina Faso
1,907
56
1,252
599
New Zealand
1,824
25
1,737
62
Togo
1,683
41
1,290
352
Andorra
1,681
53
1,199
429
Belize
1,635
21
967
647
Cyprus
1,618
22
1,369
227
Latvia
1,560
36
1,248
276
Lesotho
1,424
33
754
637
French Polynesia
1,394
2
1,170
222
Liberia
1,336
82
1,218
36
Martinique
1,290
20
98
1,172
Niger
1,193
69
1,104
20
Chad
1,155
81
967
107
Vietnam
1,068
35
957
76
Sao Tome and Principe
908
15
880
13
San Marino
723
42
669
12
Diamond Princess
712
13
651
48
Turks and Caicos Islands
672
5
581
86
Channel Islands
652
48
575
29
Sint Maarten
594
20
512
62
Papua New Guinea
527
7
232
288
Taiwan
509
7
480
22
Tanzania
509
21
183
305
Burundi
474
1
462
11
Comoros
470
7
453
10
Faroe Islands
448
0
414
34
Mauritius
367
10
339
18
Eritrea
364
0
309
55
Gibraltar
355
0
323
32
Isle of Man
340
24
312
4
Saint Martin
330
6
206
118
Mongolia
313
0
302
11
Curaçao
291
1
103
187
Cambodia
275
0
274
1
Bhutan
261
0
195
66
Cayman Islands
210
1
205
4
Monaco
197
1
163
33
Barbados
189
7
173
9
Bermuda
180
9
166
5
Brunei
145
3
142
0
Seychelles
143
0
136
7
Liechtenstein
115
1
110
4
Antigua and Barbuda
96
3
92
1
British Virgin Islands
69
1
48
20
Saint Vincent and the Grenadines
64
0
64
0
Caribbean Netherlands
54
1
18
35
Macao
46
0
46
0
Fiji
32
2
28
2
Saint Lucia
27
0
26
1
Timor-Leste
27
0
27
0
New Caledonia
26
0
26
0
Dominica
24
0
18
6
Grenada
24
0
24
0
St. Barth
23
0
16
7
Lao People's Democratic Republic
23
0
22
1
Saint Kitts and Nevis
19
0
17
2
Greenland
14
0
14
0
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Montserrat
13
1
12
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Saint Pierre Miquelon
11
0
5
6
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Anguilla
3
0
3
0
Updated on 2020-09-23 09:46