Primăria Luna scoate la vânzare un teren pentru amplasarea unei stații de sortare a balastului

0
331

ANUNȚ PUBLICITAR

Primăria Comunei Luna, cu sediul în loc. Luna nr. 192 jud. Cluj, CIF 4546960, anunță organizarea unei licitații publice deschise  în vederea  vânzării unui teren în suprafață de 3,25 ha situat în extravilanul satului Gligorești, nr. cad. 56314, în scopul amplasării unei stații de sortare a agregatelor minerale.

Prețul de pornire la licitație este 40.800 lei.

Ofertele se depun în limba română, într-un exemplar la sediul Primăriei comunei Luna – Birou secretar, până la data de 6.05.2019 ora 10.00.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 6.05.2019, ora 12.00 la sediul Primăriei comunei Luna.

       Informații și relații suplimentare la tel. 0264-368236, fax 0264-326242, e-mail primaria_luna@yahoo.com.

Primar                                       

Aurel Giurgiu                         

RefleqtMedia pe rețelele de socializare