web analytics
Home Știri din Câmpia Turzii Aprilie 2019 - Luna curăţeniei de primăvară

Aprilie 2019 – Luna curăţeniei de primăvară

- Publicitate -

Devenită un obicei la Câmpia Turzii „Luna curățeniei de primăvară” reprezintă un ansamblu de lucrări, menite să înlăture efectele estetice nedorite lăsate de iarnă și să confere orașului nostru un aspect primitor și frumos.

            Pentru a marca, așa cum se cuvine, trecerea spre anotimpul călduros, caracterizat de renașterea naturii, administrația locală din orașul nostru și-a propus o serie de demersuri care are în vedere toaletarea spațiilor verzi, curățarea locurilor publice și reconfigurarea estetică generală a orașului.

Vă prezentăm mai jos programul care stabileşte acţiunile desfăşurate în Municipiul Câmpia Turzii. Acesta are ca scop menţinerea unei stări optime de salubritate în localitate.

 1. AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAŢII VERZI
 1. Toaletări și doborâri arbori –  pe întreg teritoriul municipiului.
 2. Pregătire gropi și tutori pentru plantarea a 950 de arbori.
 3. Plantare arțari și tei pe str. Gh Barițiu spre Călărași și str. T. Vladimirescu spre malul Arieșului.
 4. Plantare arbori pentru completare goluri în Parcul Municipal.
 5. Coborâre garduri vii pe spațiile verzi aferente condominiilor.
 6. Plantare specii floricole anuale în Parcul Central Ionel Floasiu.
 7. Repararea și întreținerea mobilierului stradal prin înlocuirea lemnăriei, cu prioritate în scuarul din Piața Mureșului și scuarul de pe str. Oțelarilor, urmând ca aceste lucrări să fie extinse pe tot teritoriul municipiului.
 8. Montare mobilier stradal – bănci și coșuri de gunoi pe aleile din Parcul Municipal și pe spațiile verzi aferente condominiilor, la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari.

            Execută : Domeniul Public SA Câmpia Turzii

            Coordonare, verificare și îndrumare : Serviciul Investiții 

 1. SALUBRIZARE

II.A Lucrări cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, anexă la  HCL 75/2008 şi a actelor adiţionale la contract:

 1. Curățat și răzuit rigole pe străzile din Municipiul Câmpia Turzii.
 2. Activități de întreținere și curățenie în parcul municipal, locuri de joacă, spații verzi.
 3. Măturat manual și mecanizat străzi din municipiul Câmpia Turzii.
 4. Colectare selectivă a deșeurilor reciclabile: PET și alte materiale plastice, hârtie, sticlă.
 5. Întreținere și dezinfecție puncte gospodărești și microrampe.
 6. Întreținere și dezinfecție containere de 1,1 mc și 4 mc distribuite în municipiu pentru ridicarea deșeului menajer.

Execută. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA

Coordonare, îndrumare şi verificare: Serviciul Investiţii

   Serviciul Public Poliţia Locală

 1. B Lucrări care nu sunt cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare:

01-05 aprilie: curățarea trotuarelor și a rigolelor de noroi

08-12 aprilie: salubrizarea locurilor de joacă și a parcurilor

15-19 aprilie: salubrizarea malurilor cursurilor de apă: Arieş, Odăii Beteag, Racoşa, Valea Florilor.

22-28 aprilie: salubrizare parcări, răzuit afișe amplasate pe stâlpi sau în alte locuri neamenajate în acest scop și neatutorizate

Execută: beneficiari de ajutor social

Organizare, supraveghere activitate: Serviciul Administrativ

II.C. Campanie de ecologizare a spațiilor verzi adoptate de către diferite entități: școli, instituții publice, operatori economici.

Participă: elevi, personalul angajat al instituțiilor/operatorilor economici responsabili de întreținerea spațiilor verzi adoptate, voluntari

II.D. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice DEEE și a bateriilor uzate BAT organizată în colaborare cu Asociația ECOTIC/ECOTIC BAT și Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.

  Perioada: 15-19 aprilie

 1.  ÎNTREŢINERE STRĂZI, ASIGURARE SIGURANŢĂ ŞI FLUENŢĂ TRAFIC
 1. Repararea străzilor prin plombări cu beton asfaltic –  această lucrare se realizează în condițiile în care temperaturile exterioare vor permite și dacă stațiile de asfalt vor porni producerea de mixturi asfaltice.
 2. Repararea străzilor prin plombări cu mixtură stocabilă  –  gropi mari, izolate, unde se impune
 3. Marcaje rutiere longitudinale, transversale  și diverse – străzi aflate pe teritoriul Municipiului Câmpia Turzii.
 4. Vopsit borduri pe următoarele străzi: Laminoriștilor, 1 Decembrie, Parcului, T. Vladimirescu, V. Alecsandri, Gării, A. Iancu, Alei parc municipal, A. Vlaicu, Republicii, G. Barițiu, Dr. I. Rațiu, A. Mureșanu, Plopilor, N. Titulescu, Traian, G. Coșbuc;
 5. Reparat / înlocuit indicatoare de circulație și semnalizare rutieră
 6. Lucrări de întreținere iluminat public – pe întreg teritoriul municipiului

Execută : Domeniul Public SA Câmpia Turzii

                                        Reea  Prodcons Serv  SRL Câmpia Turzii

Coordonare , verificare și îndrumare : Serviciul Investiții 

 • REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
 1. Curăţarea căminelor de vizitare-guri de scurgere a apelor pluviale,  pe următoarele străzi: 9 Mai, I. Agârbiceanu, Albinei, Ardealului, A. Vlaicu, Aviatorilor, Axente Sever, Al Constructorilor, Eroilor, Făcliei, G. Enescu, Griviței, Liliacului, Memorandumului, Mioriței, Mureșului, O.Goga, Oituz, Oțelarilor, Păcii, Plopilor, Republicii, Retezatului, Al Vânătorilor, Gh. Barițiu, I. Vasinca, Regina Maria.

Execută: Compania de Apă Arieş Turda-Sucursala Câmpia Turzii

Coordonare, îndrumare şi verificare: Serviciul Investiţii

                                                                 Serviciul Public Poliţia Locală

V. GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI, BLOCURI, SEDII ŞI PUNCTE DE LUCRU ALE OPERATORILOR ECONOMICI, INSTITUŢII PUBLICE, ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

 1. Întreţinerea şi curăţenia locuinţelor, a sediilor, spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, anexelor gospodăreşti, precum şi a terenurilor pe care le deţin cu orice titlu, a curţilor şi împrejurimilor acestora.
 2. Deratizare, dezinsecţie a spaţiilor pe care le deţin cu orice titlu.
 3. Repararea şi vopsirea gardurilor şi porţilor, refacerea soclurilor deteriorate, vopsirea tâmplăriilor metalice şi din lemn, repararea acoperişurilor şi a coşurilor de fum, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate.
 4. Efectuarea şi menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor, pe spaţiile verzi aferente spaţiilor imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea.
 5. Curăţarea şi întreţinerea firmelor şi faţadelor imobilelor în care locuiesc, au sediul sau îşi desfăşoară activitatea, a panourilor publicitare şi a bannerelor din municipiu.
 6. Efectuarea de reparaţii la părţile interioare şi exterioare, prin înlocuirea geamurilor sparte, curăţirea, vopsirea sau înlocuirea elementelor degradate ale jgheaburilor, burlanelor şi învelitorii acoperişurilor imobilelor în care domiciliază, au sediul sau îşi desfăşoară activitatea.
 7. Salubrizarea locurilor de parcare şi din zona garajelor pe care le utilizează.

     Execută (cu mijloace proprii sau cu firme specializate): persoanele fizice şi juridice din municipiul Câmpia Turzii

     Verifică: Serviciul Public Poliția Locală

VI. VERIFICARE REALIZARE PROGRAM DE ACTIVITĂŢI, CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE CONTRAVENŢII

Serviciul Public Poliţia Locală, împreună cu serviciile de specialitate din Primărie care au atribuţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţii, desfăşoară acţiuni de control, prin deplasare periodică în teren.

Se verifică realizarea activităţilor cuprinse în program, modul de execuţie a lucrărilor, respectarea prevederilor legale.

În caz de neconformităţi se stabilesc măsuri de remediere, urmărindu-se realizarea acestora, iar în cazul în care se constată săvârşirea unor fapte care constituie contravenţii, se aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

VII. COMUNICARE

 1. Aducerea la cunoştinţă publică a programului de activităţiderulate în cadrul campaniei„Luna curăţeniei de primăvară – 2019” prin mass-media, afișare pe site-ul instituției și prin distribuirea de fly-ere la gospodării individuale, asociaţii de proprietari/locatari.

     Execută:  Serviciul Informare şi Relaţii Publice

                     Personalul Primăriei în sectoarele repartizate

 • Informarea și conștientizarea tinerei generații cu privire la adoptarea unui comportament responsabil în legătură cu menținerea curățeniei, protecția și întreținerea spațiilor verzi publice,  utilizarea corespunzătoare a mobilierului urban, în cadrul activităților cuprinse în Programul „Fii responsabil, nu ești reciclabil!”

     Execută: Serviciul Public Poliția Locală

Direcția Relații cu Comunitatea

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Tronsonul de Autostrada Iernut – Chetani se deschide astazi! Iohanis si Orban vor fi prezenti la eveniment

Prefectura Mures a dat publicitatii un anunt de presa prin care afirma ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de premierul, Ludovic Orban,...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Sesiune de recrutări ROMCAB, mâine, la Palatul Cultural Câmpia Turzii

Cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit sunt așteptați mâine, 27 iunie 2020, între orele 9:00...

ROMCAB ANGAJEAZĂ!

OPERATORI UTILAJE ELECTRICIENI INGINERI ELECTRONIȘTI / AUTOMATIZĂRI STIVUITORIȘTI PERSONAL PLANIFICARE – LANSARE – URMĂRIRE PRODUCȚIE ASISTENT MANAGER ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI   SE OFERĂ: SALARIU NET (ÎN MÂNĂ)...

Ultimele știri

Pro Romania promoveaza un alt model politic decat cel de pana acum (PE)

„Noi, cei din PRO ROMANIA 💙💛❤ TURDA , vrem să promovăm un alt model politic decât cel care a funcţionat până acum. Mai...

Tronsonul de Autostrada Iernut – Chetani se deschide astazi! Iohanis si Orban vor fi prezenti la eveniment

Prefectura Mures a dat publicitatii un anunt de presa prin care afirma ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de premierul, Ludovic Orban,...

DISPOZIȚIE Nr. _544_ din 18.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;Ținând seama de dispozițiile art.155...

Vezi cum le-a dat rușine un medic dentist coronascepticilor

Știți teoriile cu hipoxia și hiprostia, pe care toți „dăștepții” lui Pește Prăjit le propagă din curul minții lor? Ei bine, Ana Chiricea,...

Ce n-au reușit Sașa, Dan, Chișu și Rafai în 20 de ani, a reușit Rusu într-o zi!

Nu e nevoie de noi să spunem că Emil Ștefan Rusu este cel mai potrivit candidat pentru comuna Tritenii de Jos, deoarece...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
6,918,032
203,054
4,182,274
2,532,704
India
5,305,475
85,625
4,205,201
1,014,649
Brazil
4,495,183
135,793
3,753,082
606,308
Russia
1,091,186
19,195
901,207
170,784
Peru
750,098
31,146
594,513
124,439
Colombia
743,945
23,665
615,457
104,823
Mexico
684,113
72,179
488,416
123,518
Spain
659,334
30,495
0
628,839
South Africa
657,627
15,857
586,844
54,926
Argentina
601,713
12,491
467,286
121,936
Chile
442,827
12,199
415,981
14,647
France
428,696
31,249
91,574
305,873
Iran
416,198
23,952
355,505
36,741
UK
385,936
41,732
0
344,204
Bangladesh
345,805
4,881
252,335
88,589
Saudi Arabia
328,720
4,430
308,352
15,938
Iraq
311,690
8,408
245,305
57,977
Pakistan
304,386
6,408
291,683
6,295
Turkey
299,810
7,377
264,805
27,628
Italy
294,932
35,668
216,807
42,457
Philippines
279,526
4,830
208,790
65,906
Germany
271,244
9,464
241,300
20,480
Indonesia
236,519
9,336
170,774
56,409
Israel
179,071
1,196
130,024
47,851
Ukraine
169,472
3,468
75,486
90,518
Canada
141,566
9,201
123,512
8,853
Bolivia
129,419
7,511
87,716
34,192
Qatar
122,917
209
119,822
2,886
Ecuador
122,257
11,029
97,063
14,165
Romania
110,217
4,360
88,235
17,622
Kazakhstan
107,134
1,671
101,610
3,853
Dominican Republic
106,732
2,034
80,179
24,519
Panama
104,138
2,213
77,881
24,044
Egypt
101,641
5,715
87,158
8,768
Kuwait
98,528
580
88,776
9,172
Belgium
97,976
9,936
18,854
69,186
Morocco
97,264
1,755
76,690
18,819
Oman
91,753
818
84,648
6,287
Netherlands
90,047
6,273
0
83,774
Sweden
88,237
5,865
0
82,372
China
85,255
4,634
80,456
165
Guatemala
83,664
3,036
73,260
7,368
UAE
83,433
403
72,790
10,240
Poland
77,328
2,270
63,312
11,746
Japan
77,009
1,473
69,253
6,283
Belarus
75,230
773
73,098
1,359
Honduras
70,120
2,122
20,677
47,321
Ethiopia
67,515
1,072
27,638
38,805
Portugal
67,176
1,894
45,053
20,229
Venezuela
64,284
520
52,564
11,200
Bahrain
63,189
220
56,087
6,882
Costa Rica
62,374
686
23,160
38,528
Nepal
61,593
390
43,820
17,383
Singapore
57,543
27
57,071
445
Nigeria
56,735
1,093
48,092
7,550
Uzbekistan
50,253
419
46,527
3,307
Algeria
49,413
1,659
34,818
12,936
Switzerland
49,283
2,045
40,500
6,738
Armenia
46,910
926
42,369
3,615
Ghana
45,760
295
44,973
492
Moldova
45,648
1,186
33,734
10,728
Kyrgyzstan
45,244
1,063
41,415
2,766
Czechia
45,228
494
23,652
21,082
Azerbaijan
38,894
572
36,424
1,898
Afghanistan
38,883
1,437
32,576
4,870
Kenya
36,724
646
23,709
12,369
Austria
36,661
763
28,451
7,447
Palestine
34,401
250
23,333
10,818
Serbia
32,757
739
31,411
607
Ireland
32,271
1,792
23,364
7,115
Paraguay
31,113
584
16,313
14,216
Lebanon
27,518
281
10,739
16,498
El Salvador
27,346
804
20,825
5,717
Australia
26,861
837
23,855
2,169
Libyan Arab Jamahiriya
26,438
418
14,207
11,813
Bosnia
24,897
752
17,365
6,780
S. Korea
22,783
377
19,771
2,635
Denmark
21,847
635
17,110
4,102
Cameroon
20,371
416
19,124
831
Côte d'Ivoire
19,200
120
18,392
688
Bulgaria
18,733
753
13,510
4,470
Macedonia
16,417
683
13,732
2,002
Hungary
16,111
669
4,240
11,202
Madagascar
15,971
217
14,587
1,167
Greece
14,738
327
3,804
10,607
Senegal
14,645
301
11,051
3,293
Croatia
14,513
244
12,169
2,100
Zambia
14,022
329
13,207
486
Sudan
13,535
836
6,759
5,940
Norway
12,708
267
10,371
2,070
Albania
12,073
353
6,831
4,889
DRC
10,456
268
9,863
325
Namibia
10,207
108
7,947
2,152
Guinea
10,183
63
9,642
478
Malaysia
10,147
129
9,264
754
French Guiana
9,659
65
9,298
296
Maldives
9,494
33
8,033
1,428
Tajikistan
9,259
73
8,026
1,160
Finland
8,858
339
7,700
819
Gabon
8,678
53
7,827
798
Haiti
8,600
221
6,363
2,016
Tunisia
8,570
133
2,342
6,095
Luxembourg
7,718
124
6,703
891
Zimbabwe
7,647
224
5,883
1,540
Montenegro
7,503
129
4,892
2,482
Mauritania
7,346
161
6,865
320
Mozambique
6,264
40
3,502
2,722
Slovakia
6,256
39
3,390
2,827
Malawi
5,716
179
4,026
1,511
Uganda
5,594
61
2,544
2,989
Djibouti
5,403
61
5,333
9
Swaziland
5,215
103
4,478
634
Cabo Verde
5,141
50
4,548
543
Cuba
5,004
111
4,249
644
Equatorial Guinea
5,002
83
4,509
410
Hong Kong
4,997
103
4,696
198
Nicaragua
4,961
147
2,913
1,901
Congo
4,934
88
3,887
959
Central African Republic
4,782
62
1,830
2,890
Suriname
4,671
95
4,160
416
Rwanda
4,671
25
2,845
1,801
Myanmar
4,467
70
1,130
3,267
Jamaica
4,374
51
1,225
3,098
Jordan
4,344
29
2,511
1,804
Slovenia
4,195
140
2,939
1,116
Angola
3,848
147
1,443
2,258
Syrian Arab Republic
3,731
168
918
2,645
Lithuania
3,565
87
2,181
1,297
Mayotte
3,541
40
2,964
537
Trinidad and Tobago
3,512
60
822
2,630
Thailand
3,497
58
3,328
111
Gambia
3,473
107
1,951
1,415
Aruba
3,460
23
2,128
1,309
Guadeloupe
3,426
26
837
2,563
Somalia
3,390
98
2,812
480
Sri Lanka
3,281
13
3,060
208
Réunion
3,194
15
1,794
1,385
Bahamas
3,177
69
1,626
1,482
Georgia
3,119
19
1,435
1,665
Mali
2,991
128
2,332
531
Estonia
2,814
64
2,357
393
Malta
2,634
17
1,996
621
South Sudan
2,599
49
1,290
1,260
Botswana
2,567
13
624
1,930
Benin
2,280
40
1,950
290
Guinea-Bissau
2,275
39
1,127
1,109
Iceland
2,230
10
2,112
108
Sierra Leone
2,153
72
1,649
432
Guyana
2,027
60
1,302
665
Yemen
2,024
585
1,221
218
Uruguay
1,876
46
1,582
248
New Zealand
1,809
25
1,714
70
Burkina Faso
1,797
56
1,173
568
Togo
1,618
41
1,243
334
Belize
1,567
19
742
806
Cyprus
1,565
22
1,282
261
Andorra
1,564
53
1,164
347
Latvia
1,498
36
1,248
214
Liberia
1,334
82
1,214
38
Lesotho
1,327
33
687
607
Niger
1,183
69
1,104
10
Chad
1,147
81
966
100
Martinique
1,122
18
98
1,006
French Polynesia
1,099
2
672
425
Vietnam
1,068
35
941
92
Sao Tome and Principe
908
15
873
20
San Marino
723
42
663
18
Diamond Princess
712
13
651
48
Turks and Caicos Islands
663
5
565
93
Channel Islands
644
48
575
21
Sint Maarten
565
19
477
69
Papua New Guinea
516
6
232
278
Tanzania
509
21
183
305
Taiwan
503
7
478
18
Burundi
473
1
374
98
Comoros
470
7
449
14
Faroe Islands
430
0
412
18
Mauritius
366
10
338
18
Eritrea
364
0
305
59
Gibraltar
346
0
315
31
Isle of Man
339
24
312
3
Saint Martin
330
6
206
118
Mongolia
311
0
302
9
Cambodia
275
0
274
1
Bhutan
252
0
182
70
Curaçao
228
1
83
144
Cayman Islands
208
1
204
3
Monaco
191
1
152
38
Barbados
185
7
172
6
Bermuda
178
9
164
5
Brunei
145
3
141
1
Seychelles
141
0
136
5
Liechtenstein
112
1
108
3
Antigua and Barbuda
95
3
92
0
British Virgin Islands
69
1
40
28
Saint Vincent and the Grenadines
64
0
64
0
Macao
46
0
46
0
Caribbean Netherlands
36
1
17
18
Fiji
32
2
26
4
Saint Lucia
27
0
26
1
Timor-Leste
27
0
26
1
New Caledonia
26
0
26
0
Dominica
24
0
18
6
Grenada
24
0
24
0
St. Barth
23
0
16
7
Lao People's Democratic Republic
23
0
22
1
Saint Kitts and Nevis
17
0
17
0
Greenland
14
0
14
0
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Montserrat
13
1
12
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Saint Pierre Miquelon
11
0
5
6
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Anguilla
3
0
3
0
Updated on 2020-09-19 01:08