Aducem la cunoștință contribuabililor ( persoane fizice, care dețin în proprietate clădiri cu destinație nerezidentială nereevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință și persoane juridice care dețin în proprietate clădiri nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință), că termenul limită de depunere a declarațiilor de impunere pentru anul 2019 însoțite de raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, este 01.04.2019.

Cu stima,

CONDUCATORUL ORGANULUI
FISCAL LOCAL,
FARCASAN ELENA

SEF SERVICIU,

SALAGEAN GABRIELA

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error