web analytics
Home Știri din Turda UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 18 aprilie 2019, orele...

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 18 aprilie 2019, orele 10,00 pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

- Publicitate -

Consilier I/superior  – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

Condiţii specifice:       – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental științe umaniste și arte, domeniul de licență arhitectură sau urbanism

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.

– proba scrisă se va susţine în data de 18 aprilie 2019, orele 10,00

– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.

Acte necesare la dosar:

            a) formularul de înscriere;

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 18 martie – 08 aprilie 2019, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.

            Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Alexandrina Rustem, consilier RU.

Atribuțiile postului:

 1. Primește și verifică cererile pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare și autorizațiilor pentru branșamente;
 2. Întocmește autorizațiile de construire/desființare/branșamente pentru lucrările repartizate;
 3. Stabilește taxele aferente documentațiilor de urbanism repartizate;
 4. Analizează și soluționează cererile și sesizările cetățenilor privind domeniul de activitate;
 5. Contribuie cu informații și consultanță de specialitate la elaborarea proiectelor privind patrimoniul cultural și natural, finanțate din fonduri locale, naționale sau europene;
 6. Întocmește pe baza documentațiilor existente referate, situații statistice în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;
 7. Colaborează cu departamentul responsabil cu disciplina în construcții pentru soluționarea petițiilor;
 8. Contribuie cu date și opinii profesionale la întocmirea și elaborarea lucrărilor/studiilor/cercetărilor din cadrul serviciului, pe domeniul specific de competență;
 9. Analizează și verifică lucrările de urbanism primite spre avizare;
 10. Redactează rapoarte de specialitate în vederea promovării unor proiecte de hotărâri, pe domeniul de competență;
 11. Răspunde de modul de implementare a procedurilor elaborate în cadrul SCIM.

Bibliografie:

1. Constituția României;

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordin  nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

7. HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

8.  Legea  nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

9. HG nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nr. 6072/18.03.2019

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Mărturia unei turdence: Vă dați seama de ce ar fi în stare ăștia?

Azi-dimineață, am fost până la Turda și, în timp ce mă plimbam prin centrul orașului, am surprins o discuție, între două femei,...

Angajare la Transilvania Impact Import Export

Transilvania Impact Import Export angajeaza sofer profesionist cat B+E pentru pompa de beton stationara. Mai multe detalii la numarul de telefon 0720.600.620 CV se pot depune la...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Sesiune de recrutări ROMCAB, mâine, la Palatul Cultural Câmpia Turzii

Cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit sunt așteptați mâine, 27 iunie 2020, între orele 9:00...

Ultimele știri

Noul Spital Pediatric din Cluj are finanțarea garantată

Astăzi, 21 septembrie a.c., la sediul Consiliului Județean Cluj, președintele Alin Tișe și rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din...

Tânăr de 22 de ani din Câmpia Turzii, prins beat la volan, prin FLOREȘTI

La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 23.30, poliţiştii din cadrul Serviciul Rutier Cluj - Biroul Drumuri Naţionale şi European...

Mărturia unei turdence: Vă dați seama de ce ar fi în stare ăștia?

Azi-dimineață, am fost până la Turda și, în timp ce mă plimbam prin centrul orașului, am surprins o discuție, între două femei,...

Anunț – Remediere avarie – Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Câmpia Turzii – 21.09.2020

Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 21.09.2020, între orele 11.00 - 15.00, în municipiul Câmpia Turzii....

EXCLUSIV: Cadru medical din Spitalul Municipal Turda – SUPECT DE CORONAVIRUS!

Zeci de bebeluși nou-născuți de la Turda ar putea să fi fost expuși unui contact cu un suspect de Covid-19. O asistentă de...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
7,004,768
204,118
4,250,140
2,550,510
India
5,487,580
87,909
4,396,399
1,003,272
Brazil
4,544,629
136,895
3,851,227
556,507
Russia
1,109,595
19,489
911,973
178,133
Peru
768,895
31,369
615,255
122,271
Colombia
765,076
24,208
633,199
107,669
Mexico
697,663
73,493
499,302
124,868
South Africa
661,211
15,953
590,071
55,187
Spain
659,334
30,495
0
628,839
Argentina
631,365
13,053
488,231
130,081
France
452,763
31,285
91,574
329,904
Chile
446,274
12,286
419,746
14,242
Iran
422,140
24,301
359,570
38,269
UK
394,257
41,777
0
352,480
Bangladesh
348,918
4,939
256,565
87,414
Saudi Arabia
329,754
4,485
310,439
14,830
Iraq
319,035
8,555
253,591
56,889
Pakistan
306,304
6,420
292,869
7,015
Turkey
302,867
7,506
267,233
28,128
Italy
298,156
35,707
218,351
44,098
Philippines
290,190
4,999
230,233
54,958
Germany
273,523
9,470
244,000
20,053
Indonesia
248,852
9,677
180,797
58,378
Israel
188,427
1,256
135,991
51,180
Ukraine
178,353
3,583
77,512
97,258
Canada
143,649
9,217
124,691
9,741
Bolivia
130,676
7,617
89,617
33,442
Ecuador
126,419
11,090
102,852
12,477
Qatar
123,376
210
120,303
2,863
Romania
112,781
4,435
89,771
18,575
Dominican Republic
108,289
2,047
81,668
24,574
Kazakhstan
107,307
1,671
101,941
3,695
Panama
106,203
2,257
81,365
22,581
Belgium
102,295
9,948
18,965
73,382
Egypt
102,015
5,770
89,532
6,713
Morocco
101,743
1,830
80,732
19,181
Kuwait
99,434
584
90,168
8,682
Netherlands
93,778
6,279
0
87,499
Oman
93,475
846
85,418
7,211
Sweden
88,237
5,865
0
82,372
Guatemala
85,444
3,119
74,859
7,466
China
85,291
4,634
80,484
173
UAE
84,916
404
74,273
10,239
Poland
79,240
2,293
64,302
12,645
Japan
78,657
1,500
71,030
6,127
Belarus
75,674
780
73,265
1,629
Honduras
71,616
2,184
22,065
47,367
Ethiopia
68,820
1,096
28,314
39,410
Portugal
68,577
1,912
45,596
21,069
Venezuela
66,656
547
56,096
10,013
Bahrain
65,039
221
57,950
6,868
Nepal
64,122
411
46,233
17,478
Costa Rica
63,712
706
23,552
39,454
Singapore
57,607
27
57,181
399
Nigeria
57,242
1,098
48,569
7,575
Uzbekistan
51,789
435
47,932
3,422
Algeria
49,826
1,672
35,047
13,107
Czechia
49,290
503
24,755
24,032
Switzerland
49,283
2,045
40,500
6,738
Armenia
47,552
936
42,637
3,979
Moldova
46,596
1,203
34,236
11,157
Ghana
46,004
297
45,153
554
Kyrgyzstan
45,471
1,063
41,682
2,726
Azerbaijan
39,188
575
36,755
1,858
Afghanistan
39,074
1,444
32,576
5,054
Austria
38,658
767
29,516
8,375
Kenya
36,981
648
23,887
12,446
Palestine
35,686
262
23,700
11,724
Paraguay
33,520
659
18,117
14,744
Ireland
32,933
1,792
23,364
7,777
Serbia
32,908
741
31,411
756
Lebanon
29,303
297
12,047
16,959
Libyan Arab Jamahiriya
27,949
444
15,068
12,437
El Salvador
27,553
812
21,575
5,166
Australia
26,912
851
24,063
1,998
Bosnia
25,428
763
17,878
6,787
S. Korea
23,045
385
20,248
2,412
Denmark
22,905
638
17,514
4,753
Cameroon
20,431
416
19,124
891
Côte d'Ivoire
19,320
120
18,460
740
Hungary
18,866
686
4,401
13,779
Bulgaria
18,863
761
13,580
4,522
Macedonia
16,735
693
13,863
2,179
Madagascar
16,053
223
14,646
1,184
Greece
15,142
338
9,989
4,815
Croatia
14,992
253
12,737
2,002
Senegal
14,714
302
11,260
3,152
Zambia
14,131
330
13,365
436
Sudan
13,555
836
6,760
5,959
Norway
12,897
267
10,371
2,259
Albania
12,385
362
6,940
5,083
Tunisia
10,732
159
2,386
8,187
DRC
10,515
271
9,930
314
Namibia
10,377
112
8,033
2,232
Guinea
10,325
64
9,692
569
Malaysia
10,219
130
9,355
734
Maldives
9,724
33
8,261
1,430
French Guiana
9,692
65
9,341
286
Tajikistan
9,346
73
8,108
1,165
Finland
9,046
339
7,700
1,007
Gabon
8,696
53
7,848
795
Haiti
8,619
221
6,363
2,035
Montenegro
8,612
136
5,268
3,208
Luxembourg
7,907
124
6,703
1,080
Zimbabwe
7,683
225
5,924
1,534
Mauritania
7,368
161
6,951
256
Mozambique
6,771
43
3,622
3,106
Slovakia
6,756
39
3,571
3,146
Uganda
6,287
63
2,616
3,608
Myanmar
5,805
94
1,260
4,451
Malawi
5,731
179
4,040
1,512
Djibouti
5,403
61
5,335
7
Swaziland
5,269
104
4,624
541
Cabo Verde
5,257
51
4,599
607
Cuba
5,091
115
4,412
564
Hong Kong
5,039
103
4,717
219
Equatorial Guinea
5,002
83
4,509
410
Jamaica
4,988
67
1,350
3,571
Congo
4,986
89
3,887
1,010
Nicaragua
4,961
147
2,913
1,901
Central African Republic
4,786
62
1,830
2,894
Jordan
4,779
30
2,844
1,905
Suriname
4,723
97
4,488
138
Rwanda
4,711
26
2,961
1,724
Slovenia
4,470
142
3,048
1,280
Angola
3,991
152
1,445
2,394
Trinidad and Tobago
3,901
65
1,753
2,083
Lithuania
3,814
87
2,199
1,528
Syrian Arab Republic
3,800
172
946
2,682
Georgia
3,695
20
1,534
2,141
Aruba
3,551
23
2,239
1,289
Mayotte
3,541
40
2,964
537
Gambia
3,526
108
1,992
1,426
Thailand
3,506
59
3,342
105
Somalia
3,442
98
2,877
467
Guadeloupe
3,426
26
837
2,563
Bahamas
3,315
74
1,689
1,552
Sri Lanka
3,287
13
3,088
186
Réunion
3,194
15
2,482
697
Mali
3,013
128
2,372
513
Estonia
2,941
64
2,379
498
Malta
2,731
20
2,047
664
South Sudan
2,642
49
1,290
1,303
Botswana
2,567
13
624
1,930
Iceland
2,346
10
2,121
215
Guinea-Bissau
2,303
39
1,127
1,137
Benin
2,280
40
1,950
290
Guyana
2,269
64
1,339
866
Sierra Leone
2,168
72
1,650
446
Yemen
2,026
586
1,227
213
Uruguay
1,917
46
1,621
250
Burkina Faso
1,846
56
1,187
603
New Zealand
1,815
25
1,728
62
Togo
1,666
41
1,269
356
Belize
1,627
21
918
688
Cyprus
1,600
22
1,282
296
Andorra
1,564
53
1,164
347
Latvia
1,526
36
1,248
242
Lesotho
1,424
33
754
637
Liberia
1,335
82
1,216
37
French Polynesia
1,271
2
1,028
241
Niger
1,188
69
1,104
15
Chad
1,151
81
967
103
Martinique
1,122
18
98
1,006
Vietnam
1,068
35
942
91
Sao Tome and Principe
908
15
878
15
San Marino
723
42
669
12
Diamond Princess
712
13
651
48
Turks and Caicos Islands
668
5
572
91
Channel Islands
644
48
575
21
Sint Maarten
584
20
488
76
Papua New Guinea
517
7
232
278
Tanzania
509
21
183
305
Taiwan
509
7
479
23
Burundi
473
1
462
10
Comoros
470
7
450
13
Faroe Islands
434
0
412
22
Mauritius
366
10
338
18
Eritrea
364
0
305
59
Gibraltar
350
0
323
27
Isle of Man
339
24
312
3
Saint Martin
330
6
206
118
Mongolia
312
0
302
10
Cambodia
275
0
274
1
Curaçao
268
1
96
171
Bhutan
261
0
192
69
Cayman Islands
208
1
204
3
Monaco
193
1
153
39
Barbados
189
7
173
9
Bermuda
180
9
166
5
Brunei
145
3
142
0
Seychelles
141
0
136
5
Liechtenstein
113
1
109
3
Antigua and Barbuda
96
3
92
1
British Virgin Islands
69
1
48
20
Saint Vincent and the Grenadines
64
0
64
0
Macao
46
0
46
0
Caribbean Netherlands
36
1
17
18
Fiji
32
2
26
4
Saint Lucia
27
0
26
1
Timor-Leste
27
0
26
1
New Caledonia
26
0
26
0
Dominica
24
0
18
6
Grenada
24
0
24
0
St. Barth
23
0
16
7
Lao People's Democratic Republic
23
0
22
1
Saint Kitts and Nevis
17
0
17
0
Greenland
14
0
14
0
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Montserrat
13
1
12
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Saint Pierre Miquelon
11
0
5
6
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Anguilla
3
0
3
0
Updated on 2020-09-21 12:30