ANUNȚ – ÎNCHIRIEREA PRIN ATRIBUIREA DIRECTĂ A UNOR PĂȘUNI

Închirierea prin atribuire directă a pășunilor, proprietate privată a Comunei Chețani a suprafeței de 616,25 ha/specii de animale mixtă(ovină și bovină) în condițiile legii nr.44/2018 care a modificat și completat OUG 34/2013 .


Prețul de închiriere este de 300 lei/ha.
Cererile privind închirierea se pot depune până în data de 29.03.2019, ora 12,00 la sediul Primăriei Comunei Chețani, nr.51, jud. Mureș la registratura instituției .


Cumpărarea Caietelor de sarcini și de depunere a acestora se poate face începând cu data de 19.03.2019.


Pot participa doar membrii colectivității locale care au animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (înscriși la medicul veterinar din Circumscripția Comunei Chețani). Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:
a)Copia actului de identitate valabil;
b)Certificat constatator, actul constitutiv/statut, certificat de înregistrare fiscală-pentru persoanele juridice /asociații patrimoniale(ale crescătorilor locali de animale);
c)copii de pe documentele din care să rezulte înregistrarea animalelor în Registrul Național al Exploatațiilor (copie card de exploatație, din Registrul Național al Exploatațiilor sau adeverința de la medicul veterinar de Circumscripție cu nr. cardului de exploatație);
d)adeverință eliberată de medicul veterinar de Circumscripție cu efectivele de animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor pe categorii de animale;
e)adeverință de la Registrul agricol din cadrul Primăriei Comunei Chețani din care să reiasă numărul de animale deținut;
f)certificat de atestare fiscală de la Serviciul Impozite și Taxe Locale Chețani.


Asociațiile Crescătorilor de Animale, persoanele juridice trebuie să aibă sediul social pe teritoriul Comunei Chețani și să fie constituite legal cu cel puțin un an înainte de data depunerii cererii de înscriere. În cazul Asociațiilor Crescătorilor de Animale la cerere se va depune și un tabel cu membrii Asociației, crescătorilor locali de animale înscriși în Registrul Național al Exploatațiilor.

PRIMAR
MOCAN EMIL FLORIN

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error