DISPOZIȚIE

Nr. 184 din  12.03.2019

  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                       DISPUNE:

Articol unic:

– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 12.03.2019, ora 15.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                                                      ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii, Asociația Autism Câmpia Turzii și Asociația Culturală Euro Est Alternativ, în vederea organizării unui eveniment caritabil în data de 31 martie 2019, în Piața Tricolorului Câmpia Turzii.                       

       PRIMAR,                                                                                              AVIZAT

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                             SECRETAR,

Nicolae ȘTEFAN

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error