Începând cu luna ianuarie a acestui an, la nivelul municipiului Bucureşti, ANA va asigura funcţionarea Programului de consiliere pentru adolescenți și părinți, care are ca misiune sprijinirea și asistarea părinților/aparținătorilor legali pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale și, totodată, sprijinirea adolescenţilor atunci când apar probleme de consum.

Programul se adresează adolescenților identificaţi drept consumatori activi sau care au predispoziţie faţă de consum și presupune activităţi de informare şi prevenire a consumului de droguri, consiliere socială, consiliere psihologică individuală şi de grup şi grupuri de dezvoltare cu aparţinătorii adolescenţilor, în vederea îmbunătăţirii comunicării şi relaţionării socio-afective.

Detalii complete, pe http://www.ana.gov.ro/stire430.php.

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error