Primăria Tureni organizează concurs pentru angajare consilier la Biroul Agricol, Urbanism şi Turism

0
363

Primăria Comunei Tureni organizează în data de 06.02.2018 ora 11.00 concurs (proba scrisă) în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului Agricol, Urbanism şi Turism. 

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Tureni, str. Principală nr. 243, jud. Cluj.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 06.02.2019 începând cu orele 11.00.

Proba interviu se va desfășura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Durata de desfăşurare a activităţii este: nedeterminată;

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesară în exercitarea funcţiei publice minim 7 ani ;
  • competenţe de operare nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste deţinerea acestei competenţe, emise în condiţiile legii; 
  • capacitatea de a lucra în condiţii specifice. 

Responsabilităţi şi sarcini:

  • conform fişei postului. 

Condiţii oferite:

  • salariul conform reglementărilor legale în vigoare, la data angajării;
  • programul de lucru conform Regulamentului de Ordine Interioară și a legislației în vigoare;

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008.

Bibliografia este afişată la sediul Comunei Tureni pe site-ul primaria.tureni@yahoo.com.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afişării conform art. 49 din HG nr. 611/2008, la sediul Primăriei Comunei Tureni, la secretarul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0264 /310009, sau la sediul unităţii.

RefleqtMedia pe rețelele de socializare