ANUNȚ CONCURS

Oraş Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul Alba, organizează în data de 08.10.2018 ora 1100 examen/concurs de recrutare conform prvederilor Legii nr. 188/1999 –statutul funcţionarilor publici, pentru ocuparea prin recrutare a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
1. inspector, clasa I, grad profesional, superior în cadrul architect şef al oraşului, compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului,
2. inspector, clasa I, grad profesional, asistent în cadrul birou achiziţii publice evidenţa domeniului public şi privat compartiment derulare contracte achiziţii publice.
3.consilier juridic, clasa I, grad profesional, asistent în cadrul direcţia juridică, administraţie publică, compartiment juridic şi contencios.

Pentru vizualizarea documentelor se poate accesa site-ul oficial al primăriei, www.primariaocnamures.ro secțiunea CONCURSURI (în partea stângă a paginii principale)