Ceanu Mare: ANUNT DE LICITATIE privind inchirierea unei suprafete de 45,00 ha pasune comunala pentru cresterea de ovine

0
575

Primaria comunei Ceanu Mare, cu sediul in localitatea Ceanu Mare, nr 101/C, organizeaza in temeiul HCL nr 17/ 17.04.2018 , a Legii nr 215/2001, a OUG nr 34/2013, HG 1064/2013 ,prevederile Ordinului 407/2013, prevederile Ordinului 544/2013 privind metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe ha de pajiste , o licitatie publica deschisa , in ziua de 07.05.2018 ,ora 10,00 la sediul Primariei , pentru inchirierea suprafetei de 45,00 ha pasune comunala ,apartinind domeniului privat al comunei Ceanu Mare, judetul Cluj.

Perioada de inchiriere este de 10 (zece) ani.La licitatie pot participa crescatorii de animale , fermierii individuali sau persoane juridice care au ca obiect de activitate “cresterea animalelor” cod CAEN 014 sau ferme mixte de cultura vegetala combinata cu cresterea de animale-cod CAEN-015 , avind animale inscrise in RNE , adica crescatori de animale din cadrul UAT Ceanu Mare.

Conditiile de participare la licitatie sint prezentate in cuprinsul documentatiei de atribuire , care poate fi procurata de la sediul Primariei Ceanu Mare, localitatea Ceanu Mare nr 101/C , la un pret de 50 lei platit la casieria primariei, cu o garantie de participare de 100 lei / lot, depusa tot la casieria unitatii.

Se stabileste suma minima de pornire a licitatiei de : 190 lei/ha/an.

Criteriul de atribuire este :”cel mai mare nivel al chiriei “.

Cererile vor fi depuse la secretarul comunei Ceanu Mare , pina la data de 04.05.2018 ,ora 12,00 in plic inchis,licitatia urmind a se desfasura in sala de sedinte a Consiliului local Ceanu Mare, in data de 07.05.2018, ora 10,00.Participantii vor depune si un plan de pasunat intocmit corespunzator cu cele cuprinse in Regulamentul de organizare al pasunilor din comuna Ceanu Mare, atasat la Documentatia de atribuire.

PRIMAR

MOLDOVAN ANA-LILIANA

sursa foto: TURDANEWS.NET

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here