web analytics
Home Stiri din Alba Vrei să te angajezi la o instituție publică din județul Alba? Iată...

Vrei să te angajezi la o instituție publică din județul Alba? Iată posturile vacante și condițiile de angajare

- Publicitate -

În perioada aprilie-mai, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef serviciu – Serviciul Autorizări (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management, arhitectură sau urbanism; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 aprilie 2018

Concurs: 7 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

-consilier, gradul II

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta, în domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare – minimum 1 an; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 aprilie 2018, ora 15:00

Concurs: 24 aprilie 2018, ora 11:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

– auditor, clasa I, grad profesional superior – compartiment audit (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2018

Concurs: 24 aprilie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 24 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

– consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Evidenţă Plată şi Prestaţii Sociale.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatică, specializarea informatică; vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 aprilie 2018, ora 16:00

Concurs: 7 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

DGASPC – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

– asistent social principal (2 posturi)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă profesională principal, eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

– muncitor calificat IV (fochist)

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare fochist organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

– paznic

Condiţii: studii generale; atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, conform Legii nr. 333/2003 republicată.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 aprilie 2018, ora 16.00

Concurs: 26 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

– referent de specialitate gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria resurselor vegetale şi animale; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 6 ani

– şofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate necesară: minimum 3 ani în fiecare categorie a permisului de conducere; permis de conducere categoriile: B, C şi D.

– infirmieră debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate necesară: -; curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2018, ora 15.00

Concurs: 7 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă pentru referent de specialitate și șofer; 7 mai 2018, ora 12.00: proba practică pentru postul de infirmieră; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, judeţul Alba.

Căminul Pentru Persoane Vârstnice Blaj

– infirmieră, Cămin Persoane Vârstnice Blaj.

Condiţii: studii generale – G, fără vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 aprilie 2018

Concurs: 2 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă; 4 mai 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei – Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj, din Piaţa 1848 nr. 6, telefon 0258/710662.

Primăria Comunei Ciugud

– inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Urbanism Amenajarea Teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2018, ora 16.00

Concurs: 7 mai 2018 , ora 11.00: proba scrisă; 9 mai 2018 , ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail primariaciugud@yahoo.com.

ALTE POSTURI

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

–secretar-şef

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna), profil economic, juridic sau tehnic; vechime în activităţi de secretariat – minimum 5 ani; vechime în funcţii de conducere din domeniul educaţiei – minimum 2 ani; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel), dovedite prin studii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, dovedită prin studii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2018, între orele 8.00-16.00

Concurs: 20 aprilie 2018 – proba scrisă; 26 aprilie 2018: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.275

Primăria Municipiului Aiud

– auditor, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 aprilie 2018

Concurs: 3 mai 218, ora 10:0: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Orașului Cugir

– muncitor calificat, treapta I

Condiţii: studii: şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; posesor al permisului de conducere categoria C; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 aprilie 2018, ora 16:00

Concurs: 23 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115

Primăria Comunei Bistra

– inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Concurs: 3 mai 2018, ora 11.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Comunei Bistra, Calea Turzii nr. 100, judeţul Alba, telefon 0258/773.105, e-mail primar_bistra@yahoo.com.

Primăria comunei Lupşa

– inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Contabilitate. Impozite şi Taxe, Achiziţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 aprilie 2018, ora 16:00

Concurs: 25 aprilie 2018: proba scrisă; 30 aprilie 2018: proba interviu

Relaţii suplimentare: obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0258.897.900.

Spitalul Municipal Blaj

– manager

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 aprilie 2018, ora 12.00

Concurs: 24 aprilie 2018 ora 10.00, susținerea proiectului de management

Relaţii suplimentare, la sediul Spitalului Municipal Blaj.

Spitalul orăşenesc Abrud

– manager spital

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 13 aprilie, ora 14.00, la sediul spitalului.

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii

Concurs: 17 aprilie 2018, ora 11:00 – selecţie dosare (etapa eliminatorie); 7 mai 2018, 10.00 – susţinere şi evaluare proiect de management (proba unica)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, str. Republicii nr. 13, jud. Alba, telefon 0258780614 int. 34.

sursa: AJOFM Alba.

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Emil Rusu: „Domnul Tise, a fost cu atat mai dezamagit cu cat in anul 2019 s-a facut o alocare bugetara de 40000 ron cu...

Va salut cu respect, stimati cetateni ai comunei Tritenii de Jos! Astazi, am avut deosebita onoare de al avea in mijlocul nostru...

Daghemana Câmpia Turzii ANGAJEAZĂ!

Magazinul alimentar, Daghemana Câmpia Turzii, angajează VÂNZĂTOARE! Se oferă: salariu atractiv condiții sigure de lucru contract pe perioadă NEDETERMINATĂ Relații la telefon: 0722246231

Angajare la Transilvania Impact Import Export

Transilvania Impact Import Export angajeaza sofer profesionist cat B+E pentru pompa de beton stationara. Mai multe detalii la numarul de telefon 0720.600.620 CV se pot depune la...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Ultimele știri

O gradinita din Turda isi modifica scenariul privind organizarea cursurilor

❗️COMUNICAT DE PRESĂ- modificare scenarii privind funcționarea unor unități de învățământ din județ ✅ Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a aprobat...

DAGHEMANA ANGAJEAZĂ!

Daghemana Câmpia Turzii, angajează BARMAN! Se oferă: salariu atractiv condiții sigure de lucru contract pe perioadă NEDETERMINATĂ Relații la telefon: 0722246231

Emil Rusu: „Domnul Tise, a fost cu atat mai dezamagit cu cat in anul 2019 s-a facut o alocare bugetara de 40000 ron cu...

Va salut cu respect, stimati cetateni ai comunei Tritenii de Jos! Astazi, am avut deosebita onoare de al avea in mijlocul nostru...

Cultură si sport – cultura aparține cetățenilor

Nivelul culturii generale a nației nu-l poate ridica nimeni cu umărul, timpul și munca umplu neajunsurile” (Mihai Eminescu)1. Înființarea unui muzeu al...

IPJ CLUJ revine cu detaliile accidentului MORTAL de la Gligoresti

Din primele informații, o conducătoare auto de 40 de ani, din Câmpia Turzii, care se deplasa pe DJ107F, din direcția Luncani spre...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
7,046,444
204,515
4,300,731
2,541,198
India
5,567,126
88,989
4,497,867
980,270
Brazil
4,560,083
137,350
3,887,199
535,534
Russia
1,115,810
19,649
917,949
178,212
Peru
772,896
31,474
622,418
119,004
Colombia
770,435
24,397
640,900
105,138
Mexico
700,580
73,697
502,982
123,901
Spain
671,468
30,663
0
640,805
South Africa
661,936
15,992
591,208
54,736
Argentina
640,147
13,482
508,563
118,102
France
458,061
31,338
93,008
333,715
Chile
447,468
12,298
421,111
14,059
Iran
429,193
24,656
363,737
40,800
UK
398,625
41,788
0
356,837
Bangladesh
352,178
5,007
260,790
86,381
Saudi Arabia
330,246
4,512
311,499
14,235
Iraq
322,856
8,625
258,075
56,156
Pakistan
306,886
6,424
293,159
7,303
Turkey
304,610
7,574
268,435
28,601
Italy
299,506
35,724
218,703
45,079
Philippines
291,789
5,049
230,643
56,097
Germany
275,797
9,484
246,300
20,013
Indonesia
252,923
9,837
184,298
58,788
Israel
193,374
1,285
140,751
51,338
Ukraine
181,237
3,642
79,901
97,694
Canada
145,415
9,228
125,534
10,653
Bolivia
130,986
7,654
90,240
33,092
Ecuador
126,711
11,095
102,852
12,764
Qatar
123,604
211
120,540
2,853
Romania
114,648
4,503
92,169
17,976
Dominican Republic
108,783
2,054
82,274
24,455
Kazakhstan
107,374
1,671
102,064
3,639
Panama
106,810
2,272
82,320
22,218
Belgium
103,392
9,950
18,977
74,465
Morocco
103,119
1,855
84,158
17,106
Egypt
102,141
5,787
90,332
6,022
Kuwait
100,683
588
91,612
8,483
Netherlands
95,995
6,281
0
89,714
Oman
94,051
853
85,781
7,417
Sweden
88,237
5,865
0
82,372
Guatemala
85,681
3,124
75,172
7,385
UAE
85,595
405
75,086
10,104
China
85,297
4,634
80,497
166
Poland
80,699
2,316
64,972
13,411
Japan
79,140
1,500
71,404
6,236
Belarus
76,104
791
73,386
1,927
Honduras
72,075
2,204
22,611
47,260
Ethiopia
69,709
1,108
28,634
39,967
Portugal
69,200
1,920
45,736
21,544
Venezuela
67,443
555
56,726
10,162
Bahrain
65,752
225
58,626
6,901
Costa Rica
65,602
745
25,127
39,730
Nepal
65,276
427
47,238
17,611
Singapore
57,627
27
57,241
359
Nigeria
57,437
1,100
48,674
7,663
Uzbekistan
52,491
440
48,606
3,445
Czechia
50,764
522
25,425
24,817
Switzerland
50,664
2,053
41,800
6,811
Algeria
50,023
1,679
35,180
13,164
Armenia
47,667
938
42,676
4,053
Moldova
46,796
1,211
35,018
10,567
Ghana
46,062
297
45,258
507
Kyrgyzstan
45,542
1,063
41,796
2,683
Austria
39,303
771
30,312
8,220
Azerbaijan
39,280
576
36,836
1,868
Afghanistan
39,096
1,445
32,576
5,075
Kenya
37,079
650
23,949
12,480
Palestine
36,151
265
24,428
11,458
Paraguay
34,260
676
18,629
14,955
Ireland
33,121
1,792
23,364
7,965
Serbia
32,938
743
31,536
659
Lebanon
29,987
307
12,507
17,173
Libyan Arab Jamahiriya
28,796
450
15,384
12,962
El Salvador
27,798
814
21,795
5,189
Australia
26,942
854
24,218
1,870
Bosnia
25,521
770
18,109
6,642
Denmark
23,323
640
17,738
4,945
S. Korea
23,106
388
20,441
2,277
Cameroon
20,598
416
19,124
1,058
Hungary
19,499
694
4,559
14,246
Côte d'Ivoire
19,327
120
18,630
577
Bulgaria
19,014
765
13,727
4,522
Macedonia
16,780
700
13,949
2,131
Madagascar
16,073
225
14,682
1,166
Greece
15,595
344
9,989
5,262
Croatia
15,136
255
12,987
1,894
Senegal
14,759
302
11,621
2,836
Zambia
14,175
331
13,629
215
Sudan
13,555
836
6,760
5,959
Norway
13,005
267
10,371
2,367
Albania
12,535
364
6,995
5,176
Tunisia
11,260
164
2,386
8,710
Namibia
10,526
113
8,112
2,301
DRC
10,523
271
10,011
241
Malaysia
10,358
130
9,563
665
Guinea
10,344
65
9,757
522
Maldives
9,770
34
8,390
1,346
French Guiana
9,712
65
9,373
274
Tajikistan
9,388
73
8,152
1,163
Finland
9,195
341
7,700
1,154
Montenegro
8,842
138
5,425
3,279
Gabon
8,704
54
7,875
775
Haiti
8,633
223
6,482
1,928
Luxembourg
7,916
124
6,839
953
Zimbabwe
7,683
225
5,924
1,534
Mauritania
7,384
161
6,977
246
Slovakia
6,931
40
3,668
3,223
Mozambique
6,912
44
3,738
3,130
Myanmar
6,471
100
1,445
4,926
Uganda
6,468
63
2,731
3,674
Malawi
5,733
179
4,053
1,501
Djibouti
5,404
61
5,336
7
Swaziland
5,282
104
4,647
531
Cabo Verde
5,281
52
4,674
555
Jamaica
5,143
70
1,407
3,666
Cuba
5,141
116
4,462
563
Hong Kong
5,047
103
4,717
227
Jordan
5,045
32
3,527
1,486
Equatorial Guinea
5,002
83
4,509
410
Congo
5,002
89
3,887
1,026
Nicaragua
4,961
147
2,913
1,901
Central African Republic
4,786
62
1,830
2,894
Suriname
4,740
97
4,525
118
Rwanda
4,722
27
2,973
1,722
Slovenia
4,558
142
3,048
1,368
Angola
4,117
154
1,449
2,514
Trinidad and Tobago
3,945
65
1,802
2,078
Georgia
3,913
22
1,574
2,317
Lithuania
3,859
87
2,225
1,547
Syrian Arab Republic
3,833
175
963
2,695
Aruba
3,587
24
2,369
1,194
Mayotte
3,541
40
2,964
537
Gambia
3,526
108
1,992
1,426
Thailand
3,511
59
3,343
109
Somalia
3,465
98
2,877
490
Guadeloupe
3,426
26
837
2,563
Bahamas
3,418
75
1,771
1,572
Réunion
3,415
15
2,482
918
Sri Lanka
3,299
13
3,118
168
Mali
3,024
128
2,377
519
Estonia
2,976
64
2,385
527
Malta
2,814
23
2,113
678
South Sudan
2,649
49
1,290
1,310
Botswana
2,567
13
624
1,930
Guyana
2,402
65
1,359
978
Iceland
2,377
10
2,125
242
Guinea-Bissau
2,303
39
1,127
1,137
Benin
2,294
40
1,954
300
Sierra Leone
2,168
72
1,650
446
Yemen
2,028
586
1,235
207
Uruguay
1,927
46
1,634
247
Burkina Faso
1,896
56
1,189
651
New Zealand
1,815
25
1,729
61
Andorra
1,681
53
1,199
429
Togo
1,669
41
1,274
354
Belize
1,635
21
967
647
Cyprus
1,603
22
1,369
212
Latvia
1,560
36
1,248
276
Lesotho
1,424
33
754
637
French Polynesia
1,394
2
1,170
222
Liberia
1,336
82
1,218
36
Niger
1,189
69
1,104
16
Chad
1,153
81
967
105
Martinique
1,122
18
98
1,006
Vietnam
1,068
35
947
86
Sao Tome and Principe
908
15
880
13
San Marino
723
42
669
12
Diamond Princess
712
13
651
48
Turks and Caicos Islands
668
5
572
91
Channel Islands
652
48
575
29
Sint Maarten
591
20
505
66
Papua New Guinea
517
7
232
278
Taiwan
509
7
479
23
Tanzania
509
21
183
305
Burundi
474
1
462
11
Comoros
470
7
450
13
Faroe Islands
448
0
414
34
Mauritius
366
10
338
18
Eritrea
364
0
305
59
Gibraltar
355
0
323
32
Isle of Man
340
24
312
4
Saint Martin
330
6
206
118
Mongolia
313
0
302
11
Curaçao
282
1
102
179
Cambodia
275
0
274
1
Bhutan
261
0
194
67
Cayman Islands
209
1
204
4
Monaco
195
1
159
35
Barbados
189
7
173
9
Bermuda
180
9
166
5
Brunei
145
3
142
0
Seychelles
143
0
136
7
Liechtenstein
114
1
110
3
Antigua and Barbuda
96
3
92
1
British Virgin Islands
69
1
48
20
Saint Vincent and the Grenadines
64
0
64
0
Macao
46
0
46
0
Caribbean Netherlands
36
1
17
18
Fiji
32
2
26
4
Saint Lucia
27
0
26
1
Timor-Leste
27
0
27
0
New Caledonia
26
0
26
0
Dominica
24
0
18
6
Grenada
24
0
24
0
St. Barth
23
0
16
7
Lao People's Democratic Republic
23
0
22
1
Saint Kitts and Nevis
19
0
17
2
Greenland
14
0
14
0
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Montserrat
13
1
12
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Saint Pierre Miquelon
11
0
5
6
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Anguilla
3
0
3
0
Updated on 2020-09-22 14:41