web analytics
Home Știri din Turda Muzeul de istorie TURDA lansează proiectul „Marea Unire. Unitate prin artă”

Muzeul de istorie TURDA lansează proiectul „Marea Unire. Unitate prin artă”

- Publicitate -

PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, împreună cu cei doi parteneri Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni şi Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, cu prilejul aniversării centenarului Marii Uniri organizează Proiectul expozițional şi concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate prin artă”.

Proiectul îşi propune implicarea activă a elevilor din cele trei regiuni istorice ale țării la aniversarea centenarului Marii Uniri. Prin intermediul acestui proiect elevii participanţi la concurs vor cunoaşte mai bine patrimoniul cultural şi obiectivele turistice din oraşele natale şi din regiunile limitrofe, şi vor fi direct implicaţi în promovarea acestora în rândul tinerilor din alte zone ale țării. Obiectivele majore ale proiectului vizează trezirea sentimentului de mândrie naţională şi conştientizare a valorilor culturale în rândul tinerilor; punerea în valoare a creativității și spiritului civic al acestora, fiecare devenind creator de conținut muzeal, operele intrând în patrimoniul muzeelor organizatoare de concurs.

I. CARACTERUL PROIECTULUI
Proiectul se desfășoară sub forma unui concurs de istorie și arte plastice, organizat în două etape, etapa locală și cea națională. Muzeul de Istorie Turda în parteneriat cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni și Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, prin organizarea proiectului vor îndemna generația tânără să identifice valorile cultural-istorice din cele trei zone ale țării, să se documenteze asupra acestora și să le redea mai apoi prin propria viziune.
Lucrările desemnate câştigătoare la nivel local pentru secțiunile pictură, artă decorativă și fotografie (în prima etapă fiecare partener organizează selecţia a 9 lucrări – 3 premii/secțiune) vor fi expuse în cadrul unei expoziţii comune la Turda şi ilustrate într-un album, însoţite de textele explicative realizate de elevi. Cu ocazia vernisării expoziţiei la Turda (27 de lucrări câștigătoare), un juriu format din specialişti va delibera asupra lucrărilor câştigătoare la nivel naţional, iar elevii vor fi premiaţi cu sumele stabilite.
Concurenţii câștigători își vor susţine propriile lucrări în fața juriului, lucrările câștigătoare vor fi panotate într-o expoziţie temporară de arte plastice la Turda, care ulterior, va fi itinerată la cele două muzee partenere, iar elevii premiaţi vor merge în excursii în celelalte două localităţi.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
– la concurs se pot înscrie elevi de cetățenie română, înmatriculați la oricare liceu din localitățile Turda, Fălticeni şi Râmnicu Vâlcea (clasele IX-XII), profil real, uman și vocațional;
– au capacitate deplină de exercițiu și pot participa la vernisare, respectiv excursiile organizate în cadrul proiectului;
– își exprimă dorința de a participa la concurs și ia legătura cu profesorul coordonator din localitatea de care aparține;
– declară pe proprie răspundere că este singurul autor al lucrării cu care se înscrie în concurs.

III. CALENDAR DE DESFĂȘURARE:
Concursul de istorie și artă plastică se desfășoară conform următorului calendar, stabilit de comun acord cu toți partenerii proiectului:

a) 02 martie 2018 – anunţarea temei de concurs şi a condiţiilor de participare la Turda, Râmnicu Vâlcea, Fălticeni prin comunicate de presă; reţele de socializare, promovarea la licee etc.;
b) 5-16 martie 2018 – înscrierea tinerilor la concurs cu menţionarea categoriei: pictură, fotografie, artă decorativă;
c) 14-15 mai 2018 – depunerea realizărilor artistice la fiecare dintre cele trei muzee în vederea jurizării în prima etapă (faza locală);
d) 16-18 mai 2018 – muzeele partenere evaluează lucrările în etapa locală (maxim 9 premii/muzeu: 3 premii/secțiune – pictură, fotografie, artă decorativă);
e) 21 – 25 mai 2018 – expedierea la Turda a lucrărilor câştigătoare în etapa locală;
f) 4 – 7 iulie 2018 – deplasarea la Turda a elevilor câştigători (18 elevi, însoţitori şi doi reprezentanți de specialitate în juriu);
g) 5 iulie 2018 – panotarea expoziţiei şi evaluarea lucrărilor (juriu mixt cu câte un reprezentant/muzeu partener, altul decât profesorul coordonator);
h) 6 iulie 2018 – vernisarea expoziţiei la Turda; premierea câştigătorilor în faza naţională.

De comun acord muzeele partenere vor stabili calendarul itinerării expoziției la Fălticeni și Râmnicu Vâlcea.

IV. OBLIGAȚIILE CONCURENȚILOR
– să identifice obiectivele/monumentele cultural-istorice sau natural/antropice din propria localitate sau regiune, să se documenteze asupra acestora şi să le redea apoi prin artă (pictură, artă decorativă și fotografie);
– să identifice tehnica prin care dorește să prezinte monumentul/obiectivul;
– să depună la muzeul din localitatea de care aparțin (Turda, Fălticeni, Râmnicu Vâlcea) fişa de înscriere completată, însoțită de o copie a cărții de identitate, până la data de 11 martie 2018;
– lucrările înscrise vor avea dimensiunea între A3 și 50×70 cm, alb-negru sau color;
– să evidențieze lucrările artistice prin passepartout;
– să menționeze pe spatele lucrării: numele autorului (elevului), titlul lucrării, liceul și adresa, clasa și profesorul coordonator;
– lucrările vor fi însoțite de o descriere de maximum o pagină A4, caractere Arial de 12, spațierea de 1,5. Descrierea va conține importanța istorică a obiectivului/monumentului, evoluția acestuia în timp până în zilele noastre.
– descrierea trebuie să includă titlul lucrării și numele elevului, genul artistic în care se încardrează- Pictură, Artă decorativă, Fotografie;
– șă susțină propriile lucrări în cadrul jurizării, prezentând monumentul/obiectivul și tehnica de lucru folosită;
– să respecte clauzele regulamentului, să semneze contracte de cesionare a drepturilor stabilite de organizatori. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

V. OBLIGAȚIILE PROFESORULUI COORDONATOR:
– să fie desemnat de un muzeu partener în proiect;
– să cunoască toate detaliile de organizare și desfășurare a proiectului expozițional şi concurs pentru elevi – „Marea Unire. Unitate prin artă”;
– să promoveze proiectul pe toate căile online și offline disponibile;
– să ofere suportul științific necesar elevilor pe care îi coordonează;
– să trateze în mod egal candidații de care este răspunzător;
– să supravegheze și consilieze elevii pe toată perioada deplasării acestora în localităţile partenere;
– să informeze muzeul pe care îl reprezintă despre orice problemă apărută în perioada desfășurării proiectului;
– să aibă o comunicare eficientă cu muzeul pe care îl reprezintă.

VI. OBLIGAŢIILE MUZEELOR PARTENERE
– colaborează cu un profesor de arte plastice, care este răspunzător de îndrumarea elevilor din oraș și zonele limitrofe;
– desemnează un specialist în domeniu care se va deplasa la Turda pentru jurizarea și deliberarea lucrărilor câștigătoare la nivel național (etapa a II-a), conform criteriilor stabilite;
– asigură buna desfăşurare a concursului în cele două etape (nivel local şi nivel naţional);
– aduce la cunoștință Muzeului de Istorie Turda orice problemă apărută în timpul desfășurării proiectului;
– are o comunicare eficientă cu Muzeul de Istorie Turda;
– asigură sumele necesare pentru premiile oferite la una din cele trei secțiuni, iar lucrările premiate vor intra în patrominiul muzeului respectiv;
– asigură cheltuielile de transport pentru deplasarea în celelalte două localități partenere a câştigătorilor în etapa locală și a însoțitorilor de grup;
– asigură cheltuielile de cazare și masă (2-3 zile) prilejuite de organizarea/itinerarea expoziţiei şi a excursiilor pentru câștigătorii din etapa națională și a însoțitorilor de grup din celelalte două localități partenere.

VII. CATEGORII DE MONUMENTE/OBIECTIVE CARE POT FI ILUSTRATE ÎN OPERELE PARTICIPANTE:
– monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice (clădiri de patrimoniu, edificii de cult, centre istorice ale localităților, monumente de for public etc.)
– situri arheologice (ruine etc.)
– rezervații naturale
– peisaj cultural (așezări, drumuri, amenajări agricole)
– instalații tehnice (mori, ateliere, fabrici).

VIII. MEDIATIZARE
Proiectul va fi promovat pe toate căile online și offline disponibile în cele trei regiuni participante.

IX. JURIUL
Juriul concursului va fi format din 3 specialiști în domeniu, câte un reprezentant de la fiecare din cele trei muzee partenere, altă persoană decât coordonatorul elevilor, care prin valoarea şi competenţa profesională vor garanta corectitudinea clasamentului, după următoarele criterii: calităţile creațiilor personale, corectitudinea tehnicii folosite, calitatea interpretării, autenticitatea şi valoarea artistică a lucrărilor.

X. PREMII
Cele nouă premii oferite de muzeele partenere pentru fiecare secţiune a concursului, respectiv pictură, artă decorativă și fotografie vor fi următoarele:
Premiul I 600 lei
Premiul II 500 lei
Premiul III 400 lei

XI. SPONSORI
Sponsorii concursului pot fi societăţi comerciale, agenţi economici, persoane fizice sau juridice, care doresc să sprijine proiectul expozițional şi concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate prin artă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la muzeele din localitățile participante sau de la profesorii coordonatori:

Muzeul de Istorie Turda
loc. Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 2, tel: 0264/311826, persoana de contact: referent specialitate PR Annita Szotyori, tel.: 0743312812 sau profesor coordonator de arte plastice: prof. Alexandru Picovici, tel.: 0745535113.

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni,
loc. Fălticeni, str. Mihai Eminescu, nr. 2, tel: 0230/541370, persoana de contact: manager dr. Teodor Brădaţanu, tel.: 0740211992 sau profesor coordonator de arte plastice: prof. Anca Şoldănescu, tel.: 0745539506.

Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea
loc. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 159, tel: 0350/401898, persoana de contact: șef secție Muzeul de Istorie, dr. Ion Tuţulescu, tel.: 0747062302 sau profesor coordonator de arte plastice: şef catedră, prof. Traian Ștefan Boicescu, tel.: 0745967415.

Fișa de înscriere la

Proiectul expozițional şi concurs pentru elevi
„Marea Unire. Unitate prin artă”
2018

Nume şi prenume……………………………………………………………..

Locul şi data naşterii ……………………………………………………………..

Document de identitate

seria…………..nr………………….codul numeric personal………………………..

Adresa …………………………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………..telefon……………………………….

Liceul/Colegiul:……………………………………………………………………………

Secțiunea în care dorești să te înscrii:…..…………………………………………………

Monumentul propus pentru concurs: …………………………………………………..

Semnătura concurentului Numele și semnătura coordonatorului

………………………..… ………………………….

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Daghemana Câmpia Turzii ANGAJEAZĂ!

Magazinul alimentar, Daghemana Câmpia Turzii, angajează VÂNZĂTOARE! Se oferă: salariu atractiv condiții sigure de lucru contract pe perioadă NEDETERMINATĂ Relații la telefon: 0722246231

Angajare la Transilvania Impact Import Export

Transilvania Impact Import Export angajeaza sofer profesionist cat B+E pentru pompa de beton stationara. Mai multe detalii la numarul de telefon 0720.600.620 CV se pot depune la...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Ultimele știri

Avram Gal: „Din 27 septembrie sunt pregătit să preiau frâiele Municipiului Câmpia Turzii”

Dragi prieteni, Orice semn dat de electorat e un semn despre viitorul echipei. Electoratul vine să își exprime...

Mesajul de final de campanie al lui Gheorghe Iulian RECE

Dragi cetățeni, candidatul nostru la funcția de primar, RECE Gheorghe-Iulian, echipa de consilieri și întreaga organizație a PSD Câmpia Turzii, vă mulțumesc...

Care criterii de integritate, frate? Daniela Dolha are adeziune semnată la PNL Câmpia Turzii

În această seară, RefleqtMedia vă prezintă dovada clară că președintele USR PLUS, Ciprian Rigman, a fost EXCLUS PE NEDREPT de pe lista de consilieri...

Cristian Matei – mesaj emoționant la final de campanie electorală

Dragi turdeni,   În mai puțin de 48 de ore veți decide viitorul acestui oraș. Este un moment de o importanță majoră, care trebuie...
- Advertisement -