Comuna Ceanu Mare  in calitate de titular ,anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG nr. 1076/2004 , in vederea obtinerii avizului de mediu pentru PUZ- Capela mortuara in localitatea Ceanu Mare , judetul Cluj,comuna Ceanu Mare.

Prima versiune a planului , poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor ,nr 99 si la sediul Comunei Ceanu Mare din localitatea Ceanu Mare ,nr 101/ C , din data de 07.12.2018, intre orele 8-14. Publicul interesat poate transmite ,in scris , comentarii si sugestii pina la data de 24.12.2018 , la APM Cluj ,str.Dorobantilor nr 99, bl.9B, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00”

PRIMAR,

MOLDOVAN ANA-LILIANA

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error