ANDALEX SMART S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea
poziției pe piață a SC ANDALEX SMART SRL”, cod SMIS 109677, finanțat prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației
Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii de Dezvoltare Nord -Vest, încalitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectuluieste de 1.199.868 lei, din care valoarea sumei
nerambursabile este de 805.286,39 lei.
Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea poziției pe piață a firmei S.C.
ANDALEX SMART S.R.L. in domeniul competitiv “Fabricarea de constructii metalice si parti
componente ale structurilor metalice” identificat in SNC si PDR, prin diversificarea activitatii si
mai exact introducerea (productia) unor noi bunuri pentru intreprindere – porti, garduri,
balustrade, scari si grilaje.
Obiectivelespecifice ale proiectului
1. Diversificarea activitatii SC ANDALEX SMART SRL prin achizitia de echipamente
tehnologice specifice domeniului de activitate Fabricarea de constructii metalice si parti
componente ale structurilor metalice, respectiv Masina electrica automata de indoit fier -1buc.,
Masina universala de indoitteava si profile – 1 buc., Motostivuitor diesel sarcina de ridicare 3,5T
– 1 buc., CNC in 5 axe dedebitare cu jet de apa – 1 buc., Aparat sudura MIG MAG – 1 buc., Corp
iluminat industrial – 5 buc.;
2. Cresterea numarului mediu de salariatifata de nivelul inregistrat in ultimul an inainte
de depunere, prin crearea a 5 noi locuri de munca ca urmare a realizarii proiectului,si mentinerea
numarului mediu de 6 salariati astfel atins pe toata perioada ramasa din perioada de durabilitate
a proiectului.
Durata de implementare a proiectuluieste de 26 luni, respective între data 01.12.2016 şi
data de 31.01.2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0756.351.244,
email:andalexsmart2.1@gmail.com.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here